Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillgänglighetsredogörelse för Haninge kommuns webbplatser

Haninge kommun står bakom denna webbplats som ska vara tillgänglig, erbjuda en god upplevelse och vara lätt att använda. Här redogör vi för hur haninge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända problem med tillgänglighet och hur du kan rapportera brister till oss. Vi strävar alltid mot att bli bättre och dina synpunkter är viktiga för oss.

Hur tillgängliga är våra webbplatser? 

Vi är medvetna om att delar av våra webbplatser enbart är delvis tillgängliga. På denna sida hittar du information om kända brister i tillgänglighet. Vi arbetar ständigt med förbättringar och strävar efter att skapa en bra upplevelse för alla besökare oavsett funktionsvariation- och hinder.

Vad gör du om du hittar brister? 

Det finns undantag som inte omfattas av lagen under rubriken "Innehåll som inte omfattas av lagen". Om du behöver innehåll från undantaget från lagens tillämpningsområde kan du kontakta oss så försöker vi hjälpa dig. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar. 

Lämna synpunkter om digital tillgänglighet

Du kan också kontakta oss på följande sätt: 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information kring webbplatsernas tillgänglighet 

Vi arbetar hela tiden med förbättringar i små steg. Haninge kommuns webbplatser är fortfarande inte helt förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Problem och brister beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

 • Iframes kan sakna textalternativ, så kallad title-attribut. Haninge kommun arbetar med att hitta och säkerställa att alla iframes har ett textalternativ. 
 • WCAG 1.2.2: Captions (Prerecorded) 
  Video saknar undertexter. 
 • WCAG 1.2.5: Audio description (Prerecorded) 
  Video saknar syntolkningsspår. 
 • WCAG 4.1.1: Statusmeddelande 
  Felet uppstår på stora söksidan, söksidan för lediga jobb och söksidan för evenemang där söksidan laddas om. Vår avsikt är att lösa detta under våren 2024.
 • WCAG 4.1.2: Name, role, value. 
  Sidor med bildspel har fel roll. 
 • Sidor med ”Visa fler”-funktionalitet för att visa flera sidor, tex i sökträfflistan, funkar inte optimalt för skärmläsare. Vi arbetar med en lösning för att förbättra upplevelsen och tillgängligheten. 

Innehåll som inte omfattas av lagen  

Det innehåll som beskrivs är enbart delvis tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service: 

 • Haninge kommuns intranät, hint.intranät.se.
 • Vissa filmer som är publicerade före 23 september 2020. 
 • Vissa dokument som är publicerade före 23 september 2018. 

Haninges webbkarta

 • karta.haninge.se: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Haninges webbkarta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. 
 • Ovanstående gäller även för samtliga tjänster och underkartor till Haninges webbkarta så som tomtkarta för utskrift karta.haninge.se/tomtkarta

Oskäligt betungande anpassning 

Haninge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående områden.

Attribut för språkförändring

Kriteriet att varje språkförändring ska kodas med lang-attribut försöker vi efterleva så långt som möjligt. I redaktionellt material är det dock svårt att hitta varje språkförändring. 

Det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda allt detta systematiskt men vi arbetar med att lägga in språkkoder allteftersom. Dels bedömer vi att olägenheten vid varje förekomst inte är ett oöverstigligt tillgänglighetshinder, dels tror vi att det inom inte alltför lång tid kommer att finnas funktioner i skärmläsare som automatiskt kan upptäcka de flesta språkförändringarna och anpassa uttal efter detta. WCAG 9.3.1.2 (AA) 

Dokument 

Att anpassa alla dokument på webbplatsen är ett mycket omfattande arbete. Varje enskilt dokument laddas ner få gånger. Vi bedömer att kostnaden att anpassa dem inte är proportionerlig i relation till användningen. Vi arbetar för att presentera innehållet på ett bättre och mer tillgängligt sätt, än i dagens format samtidigt som vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i de dokument som finns på webbplatsen. 

Webbplatsen innehåller många bristfälliga dokument i formaten pdf och excel. Dokumenten kan innehålla bilder utan eller med felaktigt textalternativ. De kan sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning samt otydligt utformade länktexter. Ett arbete pågår för att rätta samtliga dokument. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat våren 2024.

Utmärkning av fet stil 

I vårt redigeringsverktyg Episerver används per automatik HTML-elementet <strong> för att utmärka fet stil oavsett om det avser semantik eller ren layout. Det har bedömts vara oskäligt betungande att byta fet stil mot rätt formatering på alla våra webbplatser. Vi kommer så klart fortsätta att ändra kodningen allteftersom vi hittar fel. 

Digitala tjänster 

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgänglighet i de digitala tjänsterna som finns på webbplatsen. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten för dessa tjänster men det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda alla dessa systematiskt. Vi arbetar ständigt med att förbättra de digitala tjänsterna som finns på webbplatsen.

Hur vi har testat webbplatsen 

En oberoende manuell granskning av webbplatsen har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning. Vi använder oss också av olika verktyg för att testa tillgängligheten på webbplatsen. Den senaste granskningen gjordes maj 2023.

Vi gör kontinuerligt en självskattning (intern testning) med hjälp av vår webbleverantör. 

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet ❤

Vi strävar efter att Haninge kommuns webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel ska din upplevelse vara bra. Det är vår målsättning. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. 

Ett arbete pågår för att se över Haninge kommuns digitala riktlinjer. För att ge våra medarbetare rätt förutsättningar och kunskap om digital tillgänglighet lägger vi stort fokus på att utbilda dem som arbetar med innehåll och tjänster. 

Webbplatser som denna redogörelse omfattar 

 • Haninge.se, publicerad 27 oktober 2015
 • Intranätet HINT, publicerad 24 januari 2018
 • Södertörns överförmyndarnämnd, publicerad 3 december 2019
 • Tornbergetfastigheter.haninge.se, publicerad 14 april 2020

Skolwebbplatser, publicerade 22 augusti 2018

 • trombonensforskola.haninge.se
 • tamburinensforskola.haninge.se
 • trummansforskola.haninge.se
 • dragspeletsforskola.haninge.se
 • aspensforskola.haninge.se
 • hasselnsforskola.haninge.se
 • syrenensforskola.haninge.se
 • duvansforskola.haninge.se
 • gladansforskola.haninge.se
 • talgoxensforskola.haninge.se
 • gudoforskola.haninge.se
 • fjaderkobbensforskola.haninge.se
 • graskobbensforskola.haninge.se
 • knallensforskola.haninge.se
 • segelkobbensforskola.haninge.se
 • blasippansforskola.haninge.se
 • langbalingsforskola.haninge.se
 • hemsoforskola.haninge.se
 • lidaforskola.haninge.se
 • speldosansforskola.haninge.se
 • ribbyforskola.haninge.se
 • ornoforskola.haninge.se
 • utoforskola.haninge.se
 • muskoforskola.haninge.se
 • dalaroforskola.haninge.se
 • alprosensforskola.haninge.se
 • gunneboforskola.haninge.se
 • kastanjensforskola.haninge.se
 • tallensforskola.haninge.se
 • ekensforskola.haninge.se
 • alensforskola.haninge.se
 • vendelsogardsforskola.haninge.se
 • skeppetsforskola.haninge.se
 • nytorpsforskola.haninge.se
 • parkostsforskola.haninge.se
 • abyforskola.haninge.se
 • vargbergetsforskola.haninge.se

Skolwebbplatser publicerade 6 september 2018

 • batsmansskolan.haninge.se
 • dalaroskola.haninge.se
 • muskoskola.haninge.se
 • masoskolan.haninge.se
 • ornoskola.haninge.se
 • runstensskolan.haninge.se
 • utoskola.haninge.se
 • riksappletsgymnasium.haninge.se
 • fredrikabremergymnasiet.haninge.se
 • centrumvux.haninge.se
 • andensforskola.haninge.se
 • fasanensforskola.haninge.se
 • tjadernsforskola.haninge.se

Skolwebbplatser publicerade 19 september 2018

 • brandbergsskolan.haninge.se
 • hagalyckebyskolan.haninge.se
 • hoglundaskolan.haninge.se
 • kvarnbacksskolan.haninge.se
 • ribbybergsskolan.haninge.se
 • ribbyskolan.haninge.se
 • svartbacksskolan.haninge.se
 • soderbymalmsskolan.haninge.se
 • tungelstaskola.haninge.se
 • vikingaskolan.haninge.se
 • vendelsomalmsskolan.haninge.se
 • abyskolan.haninge.se
 • skogslindensforskola.haninge.se

Skolwebbplatser publicerade 2020

 • pirensforskola.haninge.se (3 juli)
 • nakterhusskolan.haninge.se (7 augusti)
 • nakterhusforskola.haninge.se (7 augusti)

Skolwebbplatser publicerade 2021

 • tarningensforskola.haninge.se (18 juni)

Senast uppdaterad: 27 november 2023