Välkommen till Miljöverkstan

Miljöverkstan är Haninge kommuns naturskola, vi arbetar med lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik. När skolklasser besöker oss, strävar vi efter att komplettera den ordinarie kunskapsförmedlingen med ett upplevelsebaserat lärande. Målet är att ge större handlingskompetens, där eleverna får verktyg, vilja och kunskap att agera tillsammans än de hade tidigare.

För pedagoger

Vi anordnar kostnadsfria klassaktiviteter både ute i naturen samt i och kring våra lokaler som ligger i Rudans friluftsområde och naturreservat. Innehållet i aktiviteterna är anpassade till specifika årskurser och kopplade till läroplanen. Vi erbjuder även fortbildning för lärare och förskolelärare i utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling liksom aktiviteter för nyanlända och SFI-elever.

Arbetar du på förskola, är SFI-lärare eller SVA-lärare och intresserad av aktiviteter i stil med de klassteman som nämns nedan så hör gärna av dig till oss.

Likaså om du undervisar på någon av Haninges skärgårdsskolor och vill ta del av våra klassteman. Då kan vi komma ut och hålla undervisningen hos er.

Nyhetsbrev

Vill du som pedagog få information från oss om teman eller fortbildningar anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Anmälan till nyhetsbrev

Nyhet!

Höglundaparkens djursafari

Lärarhandledningen till Höglundaparkens djursafari kommer att kompletteras med fler övningar efterhand.

Våra återkommande klassteman

Våra olika teman är knutna till en årskurs utifrån läroplanen. Inför klassbesöken bjuder vi alltid in till en obligatorisk lärarträff där du får mer information om vilka förberedelser ni ska göra i klassen och vad ni behöver ha med på ert besök.

Vinterekologi, årskurs 3

December 2022 - januari 2023

Vi går ut i Rudans friluftsområde och tittar på de strategier som djur och växter använder för att klara av snö, mörker och kyla under vintermånaderna. Vi använder kikare och fågelskådar, undersöker vilken roll näbbarnas form spelar för vilken mat fåglarna äter, samlar kottar likt en ekorre och leker för att hålla värmen!

Energiverkstan, årskurs 5

Februari 2023 - mars 2023

Det sätt vi lever på – maten vi äter, bostäderna vi lever i, kläderna vi bär, intressena vi har, transportmedlen vi väljer – hänger ihop med vår gemensamma klimatpåverkan. Vi använder interaktiva övningar för att synliggöra våra ekologiska fotavtryck och konsekvenserna av vår resursanvändning. Hur kan vi ställa om samhället till att bli mera hållbart? Den frågan söker eleverna besvara i vår verkstad. Där tillverkar de sina mest klimatsmarta tips i återvinningsmaterial. Tips som sedan tävlar mot andra klassers bidrag i samband med Earth Hour.

Naturen runt knuten, årskurs 2

April 2023 - maj 2023

Vi undersöker vilka arter vi har omkring oss, vilka behov de har och hur de hänger ihop med varandra. I synnerhet tittar vi på vilka insekter som lever i vår närmiljö. Många insektsarter minskar drastiskt och är inte lika lätta att hitta i våra omgivningar längre. Därför avslutar vi dagen med att tillverka fröbomber för att rent praktiskt skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för dem runt den egna knuten.

Kontakt

Pär Plüschke 
Socialpedagog
08-606 81 95

par.pluschke@haninge.se

Patrik Swede 
Biolog/Pedagog
08-606 81 99
patrik.swede@haninge.se

Therese Säfström
Kulturgeograf
08-606 96 23
therese.safstrom@haninge.se

Miljöverkstan
Rudan center, Rudanvägen 45
136 50 Haninge

Följ oss på Instagram miljoverkstan_haninge

Senast uppdaterad: 25 januari 2023