Internationella skolkonferensen researchED, 6 maj 2023

Haninge kommun har för sjätte gången fått förtroendet att leda den prestigefyllda internationella skolkonferensen researchED. ResearchED riktar sig till alla som är intresserade av skolutveckling och den senaste forskningen inom pedagogik: lärare, rektorer, annan skolpersonal, vårdnadshavare och många fler. På researchED samlas forskare och experter inom olika pedagogiska områden för växande kunskapsutbyten.

Foto: Mostphotos

Tid: Lördag den 6 maj 2023 klockan 9.00–16.00
Plats: Fredrika Bremergymnasiet
Biljetter: Köps via researchEDs webb. Använd koden HANINGE2023 för 10 % rabatt vid köp av 10 biljetter eller fler.

Varmt välkommen!

Talarlista

Inspirerande talare inom pedagogik från: Australien, Belgien, Finland, Nederländerna, Norge, Sverige, UK och USA.


Lotta Edholm

Minister of Education, the Swedish government, Sweden

Lotta sends a specially filmed message to researschED Scandinavia.


Maria Sundén Jelmini 

Author of "Supermetoderna - forskarnas fem bästa strategier för att lyckas i skolan", Science journalist at Svenska Dagbladet, Sweden

Maria, vetenskapsjournalist på SvD och författare, berättar om konkreta tips på studiestrategier för att lyckas i skolan. Föreläsningen vänder sig till lärare, studenter och föräldrar.


Emma Leijnse

Reporter at Sydsvenskan, Winner of "Guldpennan" 2018, "Sommarpratare" 2019, author of "I en annan klass" and ""Fördel kvinna - den tysta utbildningsrevolutionen", Sweden

Vilka är konsekvenserna av den växande klyftan - för barnen, skolorna och samhället? Emma Leijnse, prisbelönt journalist på Sydsvenskan och framgångsrik författare och sommarpratare, lyfter fakta och problematiserar denna mycket angelägna fråga.


Dylan Wiliam

Teacher, researcher, writer, Emeritus Professor, USA


Torkel Klingberg

Professor Karolinska Institutet, Sweden

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, beskriver utifrån sitt forskningsfält, de kognitiva aspekterna, och beskriver de senaste forskningen kring hur digitaliseringen påverkar arbetsminne, koncentrationsförmåga och inlärning.


Jannica Andreasson

Head of Compulsory schools in Haninge municipality, Sweden

Hur kan en utvecklingsorganisation arbeta för ökad likvärdighet genom kvalitet i undervisning som gynnar eleverna? Haninges eminenta verksamhetschef för grundskolan, Jannica Andreason, delar kunskaper och erfarenheter samt blickar framåt. 


Åsa Melander

PhD candidate, University of Roehampton, UK


Corinne Settle

Senior Educational Lead, SSAT (Schools, Students and Teachers network), UK

Implementera och bädda in formativ bedömning – en externt utvärderad modell för lärares lärande som ger avtryck på eleverna resultat. Corinne berättar om den starka evidensbasen för kompetensutvecklingsprogrammet som lyckats. Hon delar med sig av nyckelfaktorer från dess effektiva genomförande.


Anette Jahnke and Åsa Hirsh

Anette Jahnke: PhD, Researcher/project leader at Ifous and senior lecturer at University of Gothenburg, Sweden 

Åsa Hirsh: Associate Professor, University of Gothenburg, Sweden

Hur kan hinder undanröjas så att behovsbaserad undervisningsutvecklande verkstad blir verklighet? Åsa Hirsh diskuterar med Anette Jahnke vilka hinder som kan finnas för att möta elevernas behov. 


Michael Chiles

Assistant Principal & Principal examiner, King's Leadership Academy, UK


Maria Bengtsson Hurtig

Development manager, SENCO, Sorunda RO Nynäshamn municipality, Sweden


Jessica Berggren

Lector Hjulsta primary school and researcher Department of Teaching and Learning, University of Stockholm, Sweden


Silvia Kunitz

Associate Professor, Linköping University, Sweden


Béatrice Gibbs

Lector, Fredrika Bremer high school, Haninge, Sweden


Hanna Mulder

Physical education teacher, Fredrika Bremer high school, Haninge, Sweden


Mathilda Appelgren

Teacher physical education, Fredrika Bremer high school, Haninge, Sweden


Josh Goodrich

Steplab, Founder and CEO | Deputy Principal, Aim North London, UK

Josh Goodrichs presentation ger en överblick över vad beläggen kring instructional coaching säger oss, vad det är och hur man implementerar det effektivt i skolor. 


Claire Hill

Strategic Director at Steplab, Aim North London, UK

Med utgångspunkten att läroplansutveckling i teori och lärarutveckling i praktik går hand i hand kommer föredraget att utforska hur vi kan stödja lärare att utveckla och leverera en effektiv kursplan.


Beth Greville-Giddings

Learning and development lead, Raleigh Education Trust, UK


Alva Appelgren

PhD Author of the book New Perspectives on Learning – Cognitive Science for Teachers, Sweden


Karl Larsson

Director of education, Swedish National Agency for Education, Sweden

Hur är det egentligen med bildningsbegreppet? Karl Larsson, utbildningsråd på Skolverket, riktar strålkastaren på bildningsbegreppet samt reder ut en hel del missförstånd gällande Lgr22.


Marcus Danielsson

Lead teacher and CPD coach, Sweden


Anna Danielsson

Lead teacher and CPD coach, Sweden


Kate Jones

Senior Associate for Teaching & Learning with Evidence based education, UK


Per Båvner

Senior officer at Swedish Techers' Union (Sveriges lärare), Sweden


Jonas Vlachos

Professor, University of Stockholm, Sweden

Hur har nationella proven påverkat lärares hälsa? Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, presenterar och problamtiserar överraskande resultat.


Elisabet Nihlfors

Professor, University of Uppsala, Sweden

Tredje rum med yta för samverkan i ögonhöjd mellan skola och akademi. Högst nödvändigt men är det ens möjligt? Elisabets Nihlfors, professor, berättar om den nationella ULF-satsningen.


Jonas Linderoth and Erik Winerö

Jonas Linderoth: Professor, Department of education, communication and learning, University of Gothenburg, Sweden

Erik Winerö: Upper secondary teacher and PhD-student University of Gothenburg, Sweden

Kan man undervisa på vetenskaplig grund i svensk skola? Vilka förutsättningar har svensk skola för att jobba evidensbaserat? Om detta kommer professor Jonas Linderoth och läraren och doktoranden Erik Winerö att tala om på konferensen.


Bruce Robertson

Headteacher (Berwickshire High School), author, trainer & consultant, UK


Eva Hartell

PhD, Head of research at Dep of Ed in Haninge, researcher at KTH & Ambassador for researchED Scandinavia, Sweden


Arnold Pears

Professor, Department of Learning in Engineering Sciences, KTH, Sweden

Vad är det Chat-GPT och vilka konsekvenser kommer det få för lärares undervisningspraktiker? Svårt att säga men Arnold Pears, professor på KTH, ger en kvalificerad gissning.


Paul Kirschner

Emeritus Professor at the Open Universiteit, Guest professor at Thomas More University of Applied Sciences, Owner kirschner-ED, Netherlands

Vad har kognitiv psykologi gjort för oss lärare? I sitt föredrag diskuterar Paul Kirschner bland annat vad som är lärande (i motsats till prestation) och hur vi bör undervisa.


K-ULF team

Practioner based research partnership KTH, Haninge, Lidingö, Värmdö, Stockholm, NTI & Nynäshamn, Sweden

Den här presentationen beskriver ett projekt som utvecklar STEM-utbildning och en agenda för social rättvisa och lika möjligheter. K-ULF-projektet (kompenserande undervisning och lärande genom praktikledd forskning) tar ett utforskande tillvägagångssätt för att utveckla och utvärdera modeller för deltagande praktikledd forskning. Satsningen är ett samarbete mellan akademin och det svenska skolsystemet.


Cecilia Kozma

PhD, Project manager for K-ULF, Sweden


Marcus Lithander

PhD, Research engineer and instructional designer researscher at KTH, Sweden


Olga Viberg

Associate Professor, KTH, Sweden


Pedro de Bruyckere

Lecture and researcher, University of Ultrecht, Head of LeerPunt, Belgium


Maja Holmqvist

Erasmus och programme officer at UHR (Swedish Council for Highter Education), Sweden


Susanne Ribbesjö

Erasmus och programme officer, Sweden


Petra Petersen

PhD, Senior Lecture, Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Sweden

Hur kan digitala resurser användas för att övervinna utmaningar inom förskolan? En stor utmaning i förskoleundervisningen är att se till att barn har möjlighet att använda och utveckla sina modersmål och nationella minoritetsspråk. Vad händer när förskollärarna inte talar barnens språk? Kan digital teknik vara en resurs för att möta dessa utmaningar och vilka är begränsningarna? Om detta berättar fil.dr. Petra Petersen, forskare på Stockholms universitet.


Jonathan Firth

Senior Teching Fellow, Universit of Strathclyde, Scotland, UK

Hur hanterar man missuppfattningar kring studiestrategier? I det här föredraget kommer dr Jonathan Firth, från University of Strathclyde, att förklara varför missuppfattningar gällande studiestrategier uppstår hos studenter. Han kommer även diskutera kraftfulla sätt att stödja dem mot bättre metakognition och effektivare studievanor.


Mikko-Jussi Laakso

Turku Research Institute for Learning Analytics, University of Turku, Finland

Dr Mikko-Jussi Laakso, docent och Director of the Turku Research Institute for Learning Analytics vid Åbo Universitet, berättar om deras prisbelönta arbete kring learning analytics. Presentationen börjar med en kort introduktion till ämnena följt av en beskrivning av ”Från lärare till lärare” – initiativ. Därefter presenteras finska framgångshistorier. Den sista delen av presentationen fokuserar på principer för att utveckla forskningsbaserat och datainspirerat Teaching and Learning-ekosystem i stor skala.


Jenny Sellberg

Director of education, Swedish National Agency of Education, Sweden

Jenny Sellberg pratar bland annat om hur digital teknik kan implementeras, hur tillgången ser ut till olika digitala verktyg för barn, elever och personal samt hur digitala verktyg och system påverkar det praktiska arbetet. 


Maria Andrée

Professor Department of Teaching and Learning University of Stockholm, Sweden


Barbara Wasson

Professor and Director, Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), University of Bergen, Norway

Under föreläsningen med Barbara Wasson, professor och föreståndare för SLATEgruppen på Universitet i Bergen, kommer deltagarna öka sin förståelse för vikten av datakompetens. Deltagarna kommer att ha lärt sig nya datakompetenskoncept relaterade till tekniska, etiska och juridiska aspekter av datahantering.


Andrew Watson

President and Founder, Translate the Brain, USA


Sally Windsor

Senior Lecture, University of Gothenburg, Sweden and Australia


David Goodwin

Writer and illustrator of educational ideas, Assistent Principal and geography teacher in Grimsby, UK


 

Fakta om konferensen

ResearchED som har sitt ursprung i Storbritannien, är en ideell lärardriven organisation. Konferensen har tidigare hållits i London, Sydney, New York, Göteborg. Pretoria, Melbourne och Washington.

Organisationen researchED
www.researched.org.uk

Twitter
@researchED1
#rEDHan

KONTAKT

Eva Hartell, lektor
08-606 82 45
eva.hartell@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2023