Nominera till pedagogiska priser

Formulär för nominering

Du kan nominera i flera kategorier i nedanstående formulär. Du måste ange förnamn och efternamn på de pedagoger du nominerar, annars räknas inte din nominering.

Tänk på att du får inte skriva in känsliga personuppgifter i formuläret. Vad som menas med känsliga personuppgifter kan du läsa mer om på Datainspektionens webbplats.

Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt

Här fyller du i dina uppgifter

Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt

Är du skolpersonal eller tillhör du allmänheten?

Korrekt ifyllt

Godkänn hantering av personuppgifter

Korrekt ifyllt

* Fältet är obligatoriskt.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun som samlar in de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att kunna skicka dig en bekräftelse på din nominering. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du samtycker. Dina personuppgifter sparas i 90 dagar eller efter att du har skickat in formuläret, sedan raderas de. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas. 

Kriterierna i de olika kategorierna

1. Kriterier för utmärkelsen: förskola

 • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget 
 • Tror på alla barns förmåga att lära sig 
 • Skapar optimalt klimat för lärande 
 • Har full koll på varje barns lärande och utveckling 
 • Har respekt för barnet och passion för uppdraget 
 • Utmanar och är engagerande

2, 4, 5, 6, 7, 8. Kriterier för utmärkelsen: grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

 • Fokuserar på kunskapsuppdraget 
 • Tror på alla elevers förmåga att klara kunskapsmålen 
 • Skapar optimalt klimat för lärande 
 • Har full koll på elevens lärande 
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget 
 • Utmanar och är engagerande

3. Kriterier för utmärkelsen: fritidshem

 • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget 
 • Skapar optimalt klimat för en meningsfull fritid 
 • Är engagerande och stimulerar elevens utveckling och lärande 
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget 
 • Skapar gott samarbetsklimat med helhetssyn på elevens skoldag

9. Kriterier för utmärkelsen: pedagogisk ledning

 • Har fokus på förskolans/skolans kunskapsuppdrag 
 • Tror på alla elevers förmåga att klara målen 
 • Tillägnar sig kunskap om och följer upp pedagogernas/lärarnas undervisning 
 • Tar ansvar för att förskolans/skolans resultat utvärderas regelbundet och använder dessa för att nå de nationella målen 
 • Utvärderar och omprövar regelbundet de särskilda stödinsatser som ges 
 • Arbetar för att såväl utbildning som betygssättning är likvärdig på skolan

10 Kriterier för utmärkelsen: innovatör och entreprenör

 • Är kreativ och nytänkande 
 • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande 
 • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare

11. Kriterier för utmärkelsen: Restaurang/kök

 • Har matgästerna i fokus och ser maten som en del i den pedagogiska helheten 
 • Erbjuder såväl näringsriktiga som ekologiskt hållbara måltider som uppskattas av matgästerna 
 • Skapar en inspirerande, välkomnande måltidsmiljö med matglädje

12 Kriterier för utmärkelsen: Miljöarbete

 • Arbetar för att engagera barn/elever för ekologisk hållbarhet 
 • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande 
 • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare 
 • Visar omsorg för såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022