Kontakt förskola och skola

Här hittar du kontaktuppgifter för ärenden inom utbildningsverksamheten.

Kontakt utbildningsförvaltning

Kontakt förskola och barnomsorg

KONTAKT GRUNDSKOLA

Har du frågor om dina studier? Kontakta i första hand lärare eller rektor på din skola.

Jannica Andreasson
Verksamhetschef grundskola
jannica.andreasson@haninge.se

Helen Forsström Norén
Biträdande verksamhetschef grundskola
helen.forsstromnoren@haninge.se

Kontakt gymnasieskolorna

Riksäpplet
08-606 70 84
riksappletsgymnasium@haninge.se

Fredrika Bremergymnasiet
08-606 77 77
fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Sjuk- och frånvaroanmälan
logga in på unikum

Kontakt grundsär- och gymnasiesärskolan

Anna Vardiero
Samordnare för grundsär- och gymnasiesärskolan
08-606 92 56
anna.vardiero@haninge.se

Jennifer Eklund
Studie- och yrkesvägledare för år 7-9
08-606 79 60
jennifer.eklund@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022