Lämna synpunkter och klagomål på skola eller förskola

Om du har synpunkter och klagomål på en skolas eller förskolas verksamhet ska du till att börja med kontakta skolan eller förskoleenheten. Om du därefter vill gå vidare med din synpunkt eller ditt klagomål ska du fylla i formuläret via länken på denna sida. Utbildningsförvaltningen tar då emot informationen och svarar dig så snart som möjligt.

Så här hanteras inkomna synpunker och klagomål

 

Kanslichefen gör en bedömning av om det finns brister i verksamheten med anledning av din synpunkt eller ditt klagomål. Om det är så begär kanslichefen att ansvarig chef ska beskriva hur bristerna ska rättas till. Kanslichefen bedömer därefter om det är en tillräcklig åtgärd. Du kommer sedan att få en återkopplig cirka fyra veckor efter att du lämnat in din synpunkt eller ditt klagomål.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 september 2019