Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samordnad varudistribution

Haninge kommun samarbetar med sju andra södertörnskommuner kring den samordnade varutransporten. Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Nacka, Salem, Nykvarn och Botkyrka är med i samarbetet. Vinsten med samordnad varutransport är stor. Förutom miljövinsterna och en lugnare arbetsmiljö så ökar trafiksäkerheten med färre bilar runt våra skolor och förskolor.

Minskat koldioxidutsläpp och ökad trafiksäkerhet

Den samordnade varudistributionen har gjort att utsläppen för transporter har minskat med 90 procent och trafikmiljön har blivit säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och transporterna styrs till tider som passar.

Transporter är det område där klimatsomställningen hittills gått långsammast, framför allt de tunga transporterna. Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas. I stället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter ihop.

Färre tunga transporter

Förutom att det är bra för miljö och ekonomi genererar det en ökad trafiksäkerhet. Betydligt färre lastbilar kör i närheten av skolor och andra miljöer där barn vistas. Det blir också lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser i stället för dagens många transporter. Dessutom ökar urvalet då mindre leverantörer utan fordonsflotta får lättare att konkurrera. Som omlastningscentral och distributör anlitas Widrikssons Åkeri.

Kontakt för lokala transportfrågor i kommunen är inkop@haninge.se

Kontakt för frågor gällande hela Södertörnsarbetet kring transporter är logistik@upphandlingsodertorn.se

Senast uppdaterad: 26 juni 2024