Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bli leverantör till Haninge kommun

För att kunna bli leverantör måste du ha ett avtal med kommunen. Avtal och så kallade ramavtal upprättas genom upphandling av Upphandlingsenheten i Haninge kommun. Alla leverantörer som möter kraven är välkomna att bli leverantör genom att lämna ett anbud.

Varför gör vi upphandlingar?

All upphandling börjar med att kommunernas verksamheter eller fastighetsbolag har behov av en vara eller tjänst. Det kan vara nya behov eller olika förändringar i kommunens verksamheter eller på marknaden.

Kommunen upphandlar för att täcka de inköpsbehov som uppstår. I annonsen eller i upphandlingsdokumentet står det vilka krav kommunen har på anbudsgivarna. 

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som kommit in i rätt tid. Efter bedömningen utses ett eller flera företag som blir leverantörer till kommunen - de får som vi säger "ramavtalet".

Regler för upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det övergripande regelverket för offentlig upphandling i Sverige. Det gäller för upphandlande myndigheter om inköpet inte omfattas av någon av de andra upphandlingslagarna. Upphandlande myndigheter är till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner.

De styrande regelverken inom offentlig upphandling är enlig nedan. I första hand styrs upphandlingar enligt:

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145),
  •  lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) 
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet LUFS (2011:1029) och lagen om koncessioner LUK (2016:1147).

Läs mer om de lagar som reglerar offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Läs mer om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 26 juni 2024