Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information till företag med anledning av coronaviruset

Coronaviruset smittspridning i samhället ger stora konsekvenser på vårt land men också på Haninge kommun. Ett område som påverkas kraftigt av smittspridningens följdeffekter är det lokala näringslivet och i förlängningen vår arbetsmarknad. Så här jobbar vi för att stötta våra företagare i Haninge.

Sammankomst Sammankomst

Haninge kommun har i grunden livskraftiga företag men vi befinner oss nu i ett osäkert läge på grund av smittspridningen. Det ger stora konsekvenser för många lokala företag i Haninge. Kommunen har därför sett över sitt arbete när det gäller ett antal näringslivsfrämjande åtgärder. Det handlar om att stärka företagens likviditet men också att på olika sätt förenkla för företagen där det är möjligt. Det är viktigt att resurser och beslut som fattas får en bra effekt. Beslut tas därför med utgångspunkt från det arbete som bedrivits sedan flera år i enlighet med den näringslivsstrategi som kommunfullmäktige antog 2017.

– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska få stöttning så att de kan hantera en situation som för alla har varit svår att förutse. Vi gör nu en extra genomlysning för att se vad vi kan göra lokalt. Vi följer utvecklingen noggrant och ökar beredskapen för att agera ytterligare. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att backa våra företagare i Haninge, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande

För att mildra konsekvenserna av det nya coronaviruset och underlätta för våra företag att hantera situationen kommer följande näringsfrämjande åtgärder som vidtagits eller beslutats om att genomföras:

Åtgärder till företag med anledning av coronaviruset 

  • Halverad årlig tillsynsavgift 2021 för särskild utsatta branscher. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsammans med medlems-kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tagit fram ett beslut att halvera den årliga tillsynsavgiften för 2021.

    Beslutet fattas för att stödja de branscher som drabbats särskilt hårt av de restriktioner som funnits under pandemin. Det omfattar tillsynsavgiften för alkoholtillsyn samt hälsoskyddstillsyn såsom tillfälliga boenden, hygienlokaler och idrottsanläggningar. Mer information hittar du här 

  • Kommunen ålägger sin verksamhet att i möjligaste mån använda lokala företag/anläggningar vid bokning av konferenser, möten och aktiviteter.

  • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).

  • Vi hanterar omgående våra yttranden till Polisen gällande ansökningar från restauranger om uteserveringar och butiker som vill flytta ut en del av sin verksamhet på gatan.

  • Kommunen upprättar en hemsida för att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
    Stöd och rådgivning 

Rådgivning
Allmänrådgivning och stöd över telefon- Som företagare kan du nu får extra stöd och rådgivning via Tillväxtverket. Du når vår företagsrådgivning på telefon 08- 520 277 90 vardagar klockan 09:00-12:00, 13:00-16:00 

Rådgivningen är kostnadsfri.
Läs mer här om tider för rådgivning

Almi - Via Almi kan du som företagare få stöd för att göra olika simuleringar som visar vilken effekt olika insatser har på ditt företag. Företag erbjuder även brygglån 
Information om stöd från Almi hittar du här

Så hanterar kommunen företagarträffar

Kommunen arrangerar olika typer av företagarträffar. Antalet deltagare på dessa träffar brukar ligga mellan cirka 30-150. Haninge kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren ger. Under våren 2022 arrangeras digitala träffar. Så fort restriktioner ändras kommer nya beslut att tas.

Viktig information kommer vi fortsätta att sprida digitalt. 
Säkerställa att du är anmäld till nyhetsbrevet här 

Har du frågor kring träffarna eller vårt arbete är du välkommen att höra av dig till oss. 

Viktiga länkar för dig för dig som företagare. 

Här har vi samlat en rad länkar till olika myndigheter och företagsorganisationer, där det kan finnas relevant information till dig som företagare, angående covid-19.
Saknar du någon information är du välkommen att höra av dig till oss.

verksamt.se
Här samlas information från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns också olika typer av e-tjänster som du som driver företag kan ha nytta av. Verksamt.se uppdateras dagligen med information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och covid-19. 
Verksamt.se

Övriga viktiga länkar
Arbetsförmedlingen - information till dig som arbetsgivare
Skatteverket - Samlad information för företag
Arbetsmiljöverkets information angående coronaviruset
Riksbanken
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset
Tillväxtverket
Försäkringskassan: coronaviruset - det här gäller
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Kontinuitetshantering
Branschorganisationer efter verksamhetsområden (Tillväxtverket)
Företagarna Sverige - corona - stöd till företag
Svenskt näringsliv
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Upphandling Södertörn

Branschorganisationer

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med din branschorganisation då dessa kan ha specifika råd eller information som är extra relevant för just ditt företag. Tillväxtverket har samlat branschorganisationer i en A-Ö-lista. se länklista ovan.

Kommunens samlade information med anledning av coronaviruset.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar så är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss. till höger hittar du kontaktuppgifter till näringslivsenheten. 

 

 

 

 

Företagsjour med anledning av corona

Telefonrådgivning
Företagsjouren är tänkt att vara en snabb och enkel kommunikationsväg för företagare som söker svar på kortare frågor med anledning av corona. 
Här kan du läsa mer om företagsjouren
Företagsjouren: 08- 520 277 90

Söd och infomration om korttidsarbete 
Här kan du få svar på frågor som rör korttidsarbete
Telefonsupport 08-681 92 98

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss går det bra att maila till:

naringsliv@haninge.se

Vi som jobbar på näringslivsenheten är:

Anders Wink 
Näringslivschef

Maria Rosell
Näringslivsutvecklare - stöd och service

Sara Ewerth
Näringslivsutvecklare - stöd och service

Anna Kayal
Näringslivsutvecklare - etablering och investering

David Johansson
Näringslivsutvecklare - arbetsmarknad och kompetensförsörjning


Frågor till oss som arbetsgivare

hr@haninge.se


Frågor gällande upphandling

Upphandling Södertörn Hemsida: Upphandling Södertörn

upphandling@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 juni 2022