Skicka ansökan/kompletteringar

Har du tagit del av informationen under fliken Vad behöver ansökan/anmälan innehålla? Då är det dags att göra en bygglovsansökan eller anmälan.

Innan du skickar din ansökan/anmälan

Kontrollera att bifogade handlingar är:

  • fackmannamässigt utförda
  • i PDF-format
  • rättvända (så att de går att läsa på skärmen)
  • uppdelade var handling för sig

Skicka in ny ansökan/anmälan:

teambygglov@haninge.se

eller via e-tjänsten (kompletteringar går EJ att skicka via e-tjänsten)
Endast privatpersoner kan söka via e-tjänsten
Det går inte att skicka in kompletteringar via e-tjänsten


Skicka in kompletteringar i pågående ärende:

skriv ditt ärendenummer i rubriken och maila kompletteringarna till:

teambygglov@haninge.se

Skicka handlingar inför slutbesked:

teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 september 2022