Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rivningslov

Planerar du att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om rivningslov.

Rivningslov kan även krävas i områden utanför detaljplan om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna som gäller för platsen där byggnaden är placerad.

Om det inte krävs rivningslov så krävs i många fall att du gör en anmälan om rivning och inväntar beslut om startbesked för rivning innan rivningen påbörjas med undantag för:

  • Komplementbyggnader
  • Byggnader, tillbyggnader och skärmtak som får byggas utan både bygglov och startbesked, t.ex. s.k. friggebodar.
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Läs mer om rivningslov på Boverkets hemsida
Läs mer om anmälan på Boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019