Marklov

Planerar du att, inom ett område med detaljplan, schakta eller fylla marken så mycket att höjdläget ändras? Då måste du ansöka om marklov.

Tänk på att det även krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan om det är reglerat i/enligt detaljplanen.

Du behöver däremot inte söka marklov om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen och du vill höja eller sänka markytan till den nivån.

Läs mer om marklov på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 11 mars 2019