Kungörelser bygglov

Underrättelser om lovansökningar och lovbeslut i ärenden enligt plan- och bygglagen

 


 

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post, ringer eller på annat sätt meddelar dig till oss innebär det att alla uppgifter du lämnar skriftligt eller muntligt blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Om du har uppgett någon form av personuppgifter vid din kontakt med kommunen, som till exempel namn eller e-postadress, finns det inte längre möjlighet att vara anonym.

Generella frågor om bygglov

Bygglovscenter
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider:
tisdag 09.00 - 11.00
onsdag-fredag 09.00 - 10.00

Mer information om bygglovscenter

Ha gärna din fastighetsbeteckning/adress eller diarienummer redo när du ringer!


Boka 20 min rådgivning med bygglovshandläggare
Torsdagar 16.00–18.00
Bokning av 20 minuters rådgivning (välj mellan telefon, teams eller fysiskt besök)


Frågor gällande pågående ärenden

Telefontider bygglovshandläggare: 
tisdag-fredag 09.00–11.00

Telefontider inspektör:
måndag 09.00–10.00
tisdag 11.00–12.00

Kompletteringar i pågående ärenden skickas till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 mars 2023