Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rivningslov

På denna sida hittar du information om de handlingar vi behöver få in av dig vid rivningslov. Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.

Checklista vid rivningslov


Ansökan

 • En ansökan måste alltid innehålla vilken fastighet den avser, dina adress- och kontaktuppgifter med personnummer samt underskrift.
 • Det ska också tydligt framgå vad ansökan gäller genom att kryssa i den åtgärd som ansökan avser.
 • Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du skicka med en fullmakt.
 • Här hittar du blankett för ansökan och e-tjänst

Situationsplan baserad på enkel tomtkarta


Fotografier

 • Redovisa fotografier av byggnadens samtliga fasader från marknivå upp till nock.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan ska tas fram för att säkerställa att åtgärden uppfyller samhällets krav.

 • Den ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.
 • En kontrollplan för rivning ska bland annat innehålla uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 • För att få fram dessa uppgifter behöver byggherren göra en materialinventering av byggnaden. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

Här hittar du mall för kontrollplan rivning


Materialinventering

 • Det farliga avfallet måste sorteras ut vid källan och får i regel inte blandas med annat farligt avfall eller övriga avfallsfraktioner.
 • För att kunna veta var det farliga avfallet finns i byggnaden behöver en materialinventering göras.
 • Den bör göras på platsen och bör redovisa aktuella förhållanden. Om du inte själv har god kunskap och erfarenhet av sådana inventeringar bör du anlita någon som har sådan kompetens.

Skicka in handlingarna

Om du som privatperson ska göra en ansökan och har ett giltigt Bank-ID kan du göra din ansökan direkt genom vår e-tjänst för bygglov.

Föredrar du att ansöka via e-post eller om du ska söka för ett företag skickar du blanketten och handlingarna till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2024