Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trädfällning

Inom detaljplanelagt område kan det i vissa planer finnas krav på marklov för trädfällning. Då måste lov sökas. Förbud för trädfällning kan också finnas inom naturreservatsområden, kontakta i så fall länsstyrelsen. Även inom strandskyddat område kan trädfällning kräva ett beslut om strandskyddsdispens.

Läs mer om trädfällning på Boverkets webbplats

Senast uppdaterad: 11 mars 2024