Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Riktlinjer:

  • Möjligheten att bygga skärmtak utan lov kan inte användas i samband med att en ny byggnad ska byggas. Skärmtaket ska ha en enkel konstruktion som endast i begränsad utsträckning påverkar den befintliga byggnaden.
  • Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.
  • Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren m.m. godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Håll koll på strandskyddet!

För både altan, uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad strandskyddsbestämmelserna säger. Även om altanen uteplatsen eller skärmtaket får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om skärmtaket avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare eller skridskoåkare. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon.

Läs mer om bygglovsbefriade skärmtak på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 31 mars 2022