Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mur och plank

Generellt om mur och plank:

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,80 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. 

Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Täta staket bedöms som plank och kräver bygglov om de är högre än 1,10 meter. Alla murar utöver de som uttryckligen har undantagits i bestämmelser i plan och bygglagen är bygglovspliktiga. Vad som är en mur är inte angivet i plan- och bygglagen. Som riktlinje används i Haninge och många andra kommuner att en murliknande konstruktion är en bygglovspliktig mur om höjden är över 50 cm. Höjden på muren eller planket mäter man från murens/plankets högsta sida.

Det är viktigt att vara medveten om att om någon klagar på ett uppfört staket eller en murliknande konstruktion lägre än 50 cm kan överprövande myndighet trots riktlinjerna komma fram till att åtgärden är lovpliktig och kräver bygglov.

Även om konstruktionen får byggas utan bygglov kan den vara förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om den avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare på isen. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon.

Oavsett om bygglov behövs eller inte så finns det krav på god trafikmiljö.
I korsningar så får till exempel ett staket som inte behöver bygglov inte medföra försämrad sikt.

Särskilda regler för en- och tvåbostadshus:

För en- och tvåbostadshus får man med plank eller mur anordna en skyddad uteplats i omedelbar närhet till bostadshuset. Muren/planket får inte vara högre än 1,8 m, ska placeras inom 3,6 m från bostadshuset och inte närmare fastighetsgräns än 4,5 m. Uppförs muren/planket närmare 4,5 m till tomtgräns krävs medgivande från berörd granne. Det rekommenderas att medgivandet görs skriftligt.

Läs mer om murar och plank på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 6 maj 2021