Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Markförändringar

Inom detaljplanelagt område måste man söka marklov om man ändrar markens nivåer med mer än 0,5 meter. Om kommunen har bestämt det i detaljplanen så krävs även marklov för ändringar av marknivåer som är mindre än 0,5 meter.

Observera att om markarbeten planeras att utföras i ett strandskyddsområde måste strandskyddsdispens sökas.

Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen.

Läs mer om marklov på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023