Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Husvagn, uppställning av

Om man förvarar sin husvagn på en tomt tillhörig en- eller tvåbostadshus för längre tid än under en säsong (till exempel vinteruppställning) kan detta kräva bygglov. Plan- och bygglagen har inte definierat begreppet byggnader. Vad som är en byggnad bestäms genom den rättspraxis som utvecklas. Det är inte bara vanliga hus som betraktas som byggnader utan även exempelvis kiosker, lekstugor, husvagnar och husbåtar. I rättspraxis har man tagit hänsyn till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen.

Möjligheten att förvara husvagnen på en tomt tillhörande en- och tvåbostadshus gäller så länge man tar hänsyn till vad som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena vid uppläggningsplatsen. Hänsyn måste även tas avseende trafiksäkerhet, brandrisk, störande utsikt, störande inverkan på närliggande fastigheter/ grannar, om uppställningen innebär en mycket ovårdad exteriör eller tomt, storlek på båt, husvagn eller husbil eller övriga olägenheter som inte är uppräknade men som kan inräknas i begreppet betydande olägenhet.

Föreligger sådana uppräknade olägenheter kan stadsbyggnadsnämnden fatta beslut att båten, husvagnen eller husbilen avflyttas till för ändamålet avsedd uppställningsplats alternativt ska bygglovsprövning ske där ägaren till föremålen ska stå för kostnader för prövningen.

Bygglovsprövning ska kunna ske på byggnadsnämndens eget initiativ, om fastighetsägare inte följt nämndens beslut om avflyttning, och då kunna kopplas med vite eller att genom nämndens försorg kunna avflytta båt, husvagn eller husbil på fastighetsägarens bekostnad.

Husvagn får inte under denna vinterförvaring användas som bostad eller annan inrättning.

Kostnader som uppkommer i samband med avflyttning eller uppställningskostnad ska ägaren till husvagnen eller husbilen stå för.

Läs mer om uppställning av husvagn på boverkets hemsida

KONTAKT

Bygglovscenter
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Mer information gällande öppettider

Senast uppdaterad: 22 februari 2019