Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Glasa in altan, Uterum

Om du ska bygga en inglasad altan eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad och för en sådan måste du i de flesta fall ha bygglov. Om du glasar in en uteplats under tak räknas det som en fasadändring och kräver också bygglov.

Ansökan om bygglov eller anmälan om Attefall

  • Ett inglasat uterum som är hopbyggt med ett hus räknas som en tillbyggnad och kräver en ansökan om bygglov. Tillbyggnaden måste följa de regler som finns i detaljplanen och det måste finnas byggrätt kvar för att få byggas.
  • Om tillbyggnaden ryms inom reglerna för bygglovsbefriade attefallsåtgärder för tillbyggnad kan du göra en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd och invänta startbesked. Även om attefallsåtgärderna inte kräver bygglov så behövs startbesked för att få börja bygga.

Ett fristående uterum kan vara bygglovsbefriat om det följer friggebodsreglerna.

Undantag:

  • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du göra en liten tillbyggnad på ditt en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utan bygglov. Tillbyggnaden måste ligga minst 4,5 meter från gränsen om inte berörd granne godkänner närmare placering.
  • Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en tillbyggnad alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov.

Läs mer om altaner på följande länk

Läs mer om Attefall på följande länk

Läs mer om friggebodar på följande länk

Senast uppdaterad: 31 mars 2022