Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Garage, Carport

För nybyggnation av garage, carport eller förråd behöver du normalt bygglov. Att inom detaljplan byta en garageport till en vägg eller bygga en vägg på en carport kräver också bygglov då åtgärden blir en fasadändring.

Riktlinjer:

  • Garage och carportar räknas som komplementbyggnader och därför gäller reglerna för komplementbyggnader.
  • Du behöver bygglov för att ändra carport till garage eller om du ska ändra takform på garaget/carporten/förrådet.
  • Om ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för bygglovsbefriad Attefallsåtgärd för komplementbyggnad kan du göra en anmälan om om bygglovsbefriad åtgärd och invänta startbesked. Även om attefallsåtgärderna inte kräver bygglov så behövs startbesked för att få börja bygga. 

Håll koll på strandskyddsdispensen!

Om platsen ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation.

Läs mer om garage och carport på boverkets hemsida (friggebod)
Läs mer om garage och carport på boverkets hemsida (Attefallshus)

Senast uppdaterad: 31 mars 2022