Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Friggebod

Friggebodar gäller enbart en- och tvåbostadshus.

Friggebod Foto: Boverket

En eller flera fristående komplementbyggnader om sammanlagt max 15,0 kvm byggnadsarea (utvändigt mått vid fasad med högst 50 cm utskjutande yttertak) får utan bygglov eller anmälan byggas i bostadshusets omedelbara närhet. Förutsatt att höjden är max 3,0 meter från mark till taknock och att boden inte placeras närmare än 4,5 meter mot gräns.

Boden får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt. Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren eller väghållaren godkänner det.

En friggebod får strida mot de regler som finns om byggnader i detaljplaner, stadsplaner och byggnadsplaner men ska klara alla generella krav som finns för byggnader enligt plan- och bygglagen.

Observera att om en friggebod ska byggas inom strandskyddsområde så krävs nästan alltid strandskyddsdispens. Kontakta Bygglovscenter om du är osäker. 

Läs mer om friggebodar på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 10 juni 2021