Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Byggbod, byggetablering

Byggetablering är ett sammanfattande namn på tillfälliga funktioner som behövs under byggtiden. Byggbodar för platskontor och personalutrymmen samt containrar för förvaring av material och verktyg behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatsen. Stängsel eller plank kan behövas för att inhägna området.

Byggbodar Foto: GEMENA COMMUNICATION

Du behöver i de flesta fall ansöka om tidsbegränsat bygglov om du ska:

 • uppföra byggbodar
 • ställa upp containrar
 • anordna externt upplag för exempelvis byggmaterial som inte är placerat i anslutning till byggarbetsplatsen
 • sätta upp byggplank
 • sätta upp byggskyltar

Placering och tillgänglighet

 • Placeringen ska ta hänsyn till omgivningen för att minimera störningar för kringboende.
 • Kontorsarbetsplatser och besöksutrymmen i byggbodar ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Övriga åtgärder som oftast i anslutning till byggarbetsplatser kräver tidsbegränsat bygglov:

 • Vepa, byggskylt
 • Plank
 • Tillfälliga evakueringsbostäder

Markupplåtelse för byggetablering

För byggetablering krävs fastighetsägarens godkännande. Ett bygglov innebär inte ett godkännande att ta kommunens mark i anspråk för byggetablering. För byggetablering på offentlig plats enligt ordningslagen behövs ofta tillstånd från polisen.

Följande handlingar behöver du bifoga med din ansökan:

 • Fasadritningar
 • Situationsplan
 • Kontrollplan
 • Avvecklingsplan

Fler handlingar kan komma att begäras in beroende på omfattningen av din byggetablering. 

Läs mer om byggbodar på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 31 mars 2022