Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ändrad användning invändigt eller av verksamhet

Om du bygger om inne i en befintlig byggnad genom att till exempel ändra användning från förråd till bostad eller ändrar i bärande konstruktioner kan du behöva bygglov eller göra en anmälan.

Ändrad användning

Om du tänker inreda en lokal eller bostad i ett utrymme som använts för något annat sedan tidigare så krävs bygglov. Detta gäller också om byggnaden helt byter användningssätt. Under vissa förutsättningar krävs inte bygglov om du vill göra ytterligare en bostad i ditt enbostadshus.

Inredande av ytterligare bostad

I ett enbostadshus kan man under vissa förutsättningar inreda en bostad till utan ett bygglov. Däremot krävs en anmälan.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

  • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
  • att åtgärden inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  • att åtgärden inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Ändringar i brandskydd, bärande konstruktion eller väsentligt ändrad planlösning

Om du tänkt ändra planlösning väsentligt i en byggnad, ändra i en bärande konstruktion eller ändra i brandskyddet i en byggnad så krävs inte alltid bygglov. Istället krävs en anmälan för åtgärderna och du måste ha ett startbesked innan du fysiskt får göra ändringar.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021