För arbetsgivare

Är du som företagare nyfiken att göra en bra insats för samhället, samtidigt som du stärker ditt företags kompetensförsörjning? Här hittar du information för dig som är arbetsgivare.

Kommunens arbetsgivaransvariga finns till för att skapa hållbara lösningar för dig som arbetsgivare och våra arbetssökande. 

Områden som vi jobbar med:

  • Anpassad rekrytering
  • Jobbspår – anpassad utbildning i samverkan med ditt företag
  • Praktik/arbetsträning

Anpassad rekrytering

Vi som är arbetsgivaransvariga kan vara din part när det gäller anpassad rekrytering för just ditt företag eller organisation.

Vi stöttar dig i processen med rekryteringsträffar, intervjuer och urval när du behöver anställa ny personal.


Praktik och arbetsträning

Arbetsmarknadsenheten har deltagare som gärna vill komma ut till arbetsplatser för att prova på yrken och pröva deras förmågor och talang, det kan göras genom praktik eller arbetsträning.

Praktik kan pågå i 1–3 månader med syfte att få ”växa" in i ett yrke eller bransch. Förhoppningsvis leder det till en anställning som gynnar både dig och arbetstagaren.

Arbetsträning pågår oftast mellan 3–6 månader. Här tittar vi på vad som fungerat bra och vad man önskar utveckla. Deltagaren har sedan möjlighet att fortsätta en anställning hos er eller gå vidare till en annan arbetsträning.

Arbetsgivaransvariga arbetar för att få en så bra och kvalitativ matchning som möjligt mellan ert behov och våra deltagares behov och förmågor. En socialkonsulent ansvarar för insatsen under hela perioden, vi samordnar, följer upp och finns som ett stöd för både individ och arbetsplats.


Handledarprogram

Haninge kommun erbjuder dig som privat eller kommunal arbetsgivare en kostnadsfri kurs i handledarskap.

Syftet med kursen är att arbetsplatsens medarbetare ska känna sig väl förberedda för att ta emot praktikanter eller feriearbetare. Kursen, som pågår en halvdag, ger tips och idéer för dig som är eller kommer att bli handledare för praktikanter eller medarbetare.

Information om kurstillfälle och anmälan

Kontakt

Varmt välkomna att höra av er till oss!

arbetsgivargruppen@haninge.se

Arbetsgivaransvariga i Haninge kommun

Karin Larsby
08-606 87 98, 072-454 19 84
karin.larsby@haninge.se

Cwi Akierman
08-606 54 19, 072-536 43 81
cwi.akierman@haninge.se

Attilio Jaconelli
08-606 51 09
attilio.jaconelli@haninge.se

Levent Bozkir
Gruppchef
08-606 54 18
levent.bozkir@haninge.se

Jonas Granlund
08-606 74 36, 070-601 50 42
jonas.granlund@haninge.se

Ronas Lindh 
08-606 87 58, 070 587 71 40
ronas.lindh@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 juli 2022