Vi söker arbetsgivare

Här hittar du information för dig som är arbetsgivare i Haninge kommun.

Jobbagenter – ett stöd för dig som arbetsgivare

Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att hitta arbetskraft och praktikanter med rätt kompetens genom kommunens jobbagenter. Några områden där vi gärna vill hitta ett samarbete med dig som arbetsgivare är:

  • Anställningar
  • Praktikplatser
  • Arbetsträning
  • Studiebesök

Jobbagenternas roll är att etablera ett långsiktigt samarbete med lokala arbetsgivare och visa på de ömsesidiga fördelarna med att rekrytera personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Vid arbetsplatsbesök informerar vi om vilka möjligheterna är till ekonomiskt och konsultativt stöd till arbetsgivare som anställer eller erbjuder praktikplatser och arbetsträning. En socialkonsulent ansvarar för insatsen under hela perioden, samordnar, följer upp och finns som ett stöd för både individ och arbetsplats.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta.

Jobbagenter i Haninge

Peter Andersson
08-606 76 73
peter.andersson@haninge.se

Jens Gustafson von Zeipel
08-606 75 93
jens.gustafsonvonzeipel@haninge.se


Yrkesambassadör

Är du som företagare nyfiken på att arbeta med social hållbarhet med fokus på arbetssökande – att göra en bra insats för samhället, samtidigt som du stärker ditt företags kompetensförsörjning? Som yrkesambassadör får du tillgång till ett beprövat koncept, med både handledar- och rekryteringsstöd samt kompetensutveckling.

I vårt koncept finns tre övergripande områden som anpassas i dialog med företaget. Allt för att skapa ett långsiktigt bra resultat, både för individen och för ditt företags framtida rekryteringsarbete.
På ett konkret sätt kommer ni och era anställda att tillsammans arbeta med social hållbarhet i samarbete med oss på Enheten för arbetsmarknad och Ungdomsteamet.
Effekten blir en förstärkning av företagets varumärke, engagerad personal och möjlighet till ny arbetskraft.

Vad ska man då göra?

  • Praktik – våra deltagare behöver erfarenhet av yrkeslivet med allt vad det innebär. Därför är det viktigt att ni som företag erbjuder möjligheter till praktik. Tillsammans kommer vi överens om en lämplig tidsram och hur vi går tillväga.
  • Jobbskuggning – att jobbskugga innebär att en deltagare går med på en arbetsplats och får träffa olika yrkesgrupper. Under perioden kommer den sökande att intervjua personal på företaget för att ta reda på de krav som ställs inför ett framtida yrke.
  • Studiebesök – som företag kan man också föreläsa eller ta emot studiebesök för att informera om ert företag eller bransch. Våra unga och vuxna har många frågor kring krav och möjligheter för att nå ett visst yrke.

Allt detta medför att man får titulera sig yrkesambassadör.


Handledarprogram

Haninge kommun erbjuder dig som privat eller kommunal arbetsgivare en kostnadsfri kurs i handledarskap.

Syftet med kursen är att arbetsplatsens medarbetare ska känna sig väl förberedda för att ta emot praktikanter. Kursen ger tips och idéer för dig som är handledare för praktikanter eller medarbetare.

Information om kurstillfälle och anmälan

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 november 2019