Organisation och styrning

Tornberget är organiserat i fyra avdelningar – en projektavdelning,  en fastighetsavdelning, en serviceavdelning och en ekonomiavdelning.
Utöver detta finns en stabsfunktion för HR-frågor, miljö- och kvalitetsfrågor samt bolagsövergripande administration direkt under VD.

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 12 december 2019