E-faktura

Information om e-faktura till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Sveriges riksdag har  beslutat att alla leverantörer till offentliga verksamheter måste fakturera elektroniskt från och med 2019-04-01. Lagen gäller upphandlingar som påbörjats efter att lagen har trätt i kraft, men Tornberget ställer krav på e-faktura sedan tidigare. Den nya lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling. Små belopp och direktupphandling undantas inte.

Leverans av e-fakturor till Tornberget kan göras på två sätt:

  • Via Tornbergets avtalade VAN-operatör, för närvarande InExchange. Tornberget identifieras med antingen organisationsnummer, 5564285806, eller med GLN 7365564285809.
  • Via Peppol, där Tornbergets adress är: 0007:5564285806

Om du sällan fakturerar offentlig sektor och inte vill anskaffa ett eget systemstöd för detta så kan du använda vår fakturaportal hos Inexchange via länk på denna sida. I fakturaportalen kan du manuellt skapa e-faktura.

Om du har några frågor angående vår fakturaportal är du välkommen att kontakta oss efaktura@tornberget.se

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 10 januari 2020