Enkäter - resultat

Södertörns överförmyndarnämnd genomför regelbundet enkäter. Sen år 2017 skickas de ut i samarbete med flera andra överförmyndarnämnder i Storstockholmsområdet.

I underrubrikerna kan du hitta de olika årens enkätresultat.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019