Enkäter - resultat

Södertörns överförmyndarnämnd genomför regelbundet enkäter. Sen år 2017 skickas de ut i samarbete med flera andra överförmyndarnämnder i Storstockholmsområdet.

Via dessa länkar kan du hitta de olika årens enkätresultat.

Länk till enkät 2019

Länk till enkät 2018

Länk till enkät 2017

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2020