Fickpengar till huvudman

I uppdraget uppkommer ibland frågan om hur huvudmannen ska få sina mat- och fickpengar. Hur ska man göra? Nedan kommer lite olika exempel på upplägg

Du rekommenderas att se till att det finns tre stycken olika kontotyper i huvudmannens namn: ställföreträdarkonto (transaktionskontot), huvudmannens konto och ett sparkonto. Alla konton utom ställföreträdarkontot ska vara överförmyndarspärrade. Observera att alla konton ska stå i huvudmannens namn.

Huvudmannens konto – fickpengkonto - överföring till huvudmannen

För att huvudmannen ska ha pengar att röra sig med kan du föra över fick- och matpengar till ett konto som han eller hon ensam disponerar. Till detta konto kan du knyta ett bank­omat­kort som huvudmannen förfogar över. Förutsättningen för bankomatkort är att huvudmannen klarar att hantera ett sådant. Om inte, är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens. Fickpengkontot ska vara försett med överförmyndarspärr. Om kontot inte kan spärras ska du be banken att lägga in en notering om att uttag inte får göras utan överförmyndarnämndens samtycke. Glöm inte att ta med ditt registerutdrag och giltig legitimation till banken.  

Kontanter till huvudman eller personal

Om huvudmannen inte kan hantera kort eller kod är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens.

Om huvudmannen bor på ett boende som kan ta hand om kontanterna, ska personal på boendet alltid kvittera de pengar du lämnar över. Boendet har också en skyldighet att föra kassabok. Du har en skyldighet att regel­bundet stämma av att kvitton för inköp finns och att utgifterna verkar rimliga utifrån huvudmannens behov och önskemål.

Huvudmannens konto - personal har hand om kortet

På vissa boenden vill man inte hantera kontanter. Om huvudmannen inte kan hantera ett kort kan det uppstå problem. I vissa fall kan man lösa det genom att det kort som finns kopplat till huvudmannens fickpengskonto hanteras av personal, t ex att de handlar tillsammans med huvudmannen med kortet. Det är i dessa fall extra viktigt att transaktionerna kontrolleras och att kvitton erhålls från personalen (som även i detta fall ska föra kassabok) och att det aldrig finns mer än några få tusenlappar på kontot i fråga. Det är inte hos alla banker som detta upplägg fungerar, men flera ställföreträdare har detta upplägg.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2020