Arvode - när får jag mitt arvode?

Nämnden fattar beslut om arvodet efter det att den ekonomiska redovisningen granskats klart. Om du inte hanterar huvudmannens ekonomi försöker handläggarna att granska redogörelsen och fatta beslut om arvode så snart som möjligt efter det att den kommit in.

Om huvudmannen ska betala ditt arvode kan utbetalningen ske ganska snart efter det att nämnden har tagit beslutet. Om kommunen ska stå för arvodet finns det vissa brytdatum.

Mer information om arvode

När det gäller våra granskningstider finns vårt åtagande angivet under"kvalitetsdeklarerade tjänster"

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 december 2019