Blanketter och informationsblad

Blanketterna fungerar inte om du fyller i dem när de öppnats på hemsidan. För att alla funktioner i redovisningsblanketterna ska fungera måste du spara ner den blankett du vill ha på din dator och sen stänga internetexemplaret. Filen ska sen öppnas från den sparade platsen på din dator (öppnas med programmet Adobe Reader) och fyllas i där.

Anmälan

Dessa blanketter kan användas av biståndshandläggare, socialsekreterare, kuratorer och andra som inte har rätt att ansöka om god man eller förvaltare.

Arvskifte

Om ett arvskifte av olika skäl inte kan genomföras inom sex månader från bouppteckningens förrättningsdatum ska en redogörelse för att hinder föreligger skickas in till överförmyndarnämnden med denna blankett.

Entledigande och byte

Blanketten begäran om byte kan göras av den enskilde själv eller dennes make/maka, sambo, barn eller föräldrar. Begäran om entledigande ska användas av ställföreträdaren.

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare

Denna länk är till för dig som vill anmäla intresse för att rekryteras som god man eller förvaltare. Den är inte avsedd för dig som vill ta uppdrag för en specifik person.

Åtagande

Dessa blanketter används av personer som vill ta uppdrag för en specifik person

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018