Blanketter och informationsblad

På denna sida har vi samlat alla våra blanketter och informationsblad.

Det finns olika sätt om hantera våra blanketter beroende på om du bara vill fylla i och skriva ut blanketten eller om du vill kunna fylla i och spara uppgifter.

Om du vill spara data i blanketten är det viktigt att du följer instruktionerna för hur blanketter ska sparas och att du öppnar den med Adobe Reader.

Instruktionerna finns nu under egen rubrik

Så här laddar du ner våra blanketter

I nuläget är årsräkningsblanketten sammanslagen med redogörelsen för att det ska vara lättare att komma ihåg att lämna in båda blanketterna. Redogörelsen finns att ladda ner separat för dig som inte ska redovisa ekonomisk förvaltning.

Anmälan

Dessa blanketter kan användas av biståndshandläggare, socialsekreterare, kuratorer och andra som inte har rätt att ansöka om god man eller förvaltare.

Arvskifte

Om ett arvskifte av olika skäl inte kan genomföras inom sex månader från bouppteckningens förrättningsdatum ska en redogörelse för att hinder föreligger skickas in till överförmyndarnämnden med denna blankett.

Entledigande och byte

Blanketten begäran om byte kan göras av den enskilde själv eller dennes make/maka, sambo, barn eller föräldrar. Begäran om entledigande ska användas av ställföreträdaren.

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare

Denna länk är till för dig som vill anmäla intresse för att rekryteras som god man eller förvaltare. Den är inte avsedd för dig som vill ta uppdrag för en specifik person.

Åtagande

Dessa blanketter används av personer som vill ta uppdrag för en specifik person

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2020