Blanketter och informationsblad

Det är viktigt att du följer instruktionerna nedan om hur blanketterna ska sparas. Det finns ett sätt om du bara vill fylla i och skriva ut och ett annat om du vill kunna fylla i och spara uppgifter och fylla på med fler uppgifter senare. Webbläsare som garanterat fungerar är Explorer och Google Chrome.

De blanketter som du bara vill fylla i och sen skriva ut hanteras på följande sätt:

  1. Öppna blanketten på hemsidan (inte Safari) och ladda ner den 
  2. Du kan öppna filen från nedladdningslistan eller det ställe den sparats på.
  3. Skriv ut och stäng

De blanketter som du vill spara uppgifter i för att återkomma och fylla på mer uppgifter i senare måste hanteras på ett annat sätt för att alla funktioner ska fungera. Se instruktion nedan.

Om du vill spara uppgifter i blanketterna måste du göra följande för att alla funktioner i blanketterna ska fungera:

  1. Öppna filen på hemsidan
  2. Spara ner den med eget namn på din dator (stäng sen ner filen från hemsidan)
  3. Öppna filen från den sparade platsen
  4. Fyll därefter i de uppgifter du vill lägga in
  5. Spara och stäng

OBS! För årsräkning med kopplad specifikation gäller att man INTE kan fylla i inkomster och utgifter direkt på årsräkningsblanketten. De måste fyllas i i specifikationslistan. Vill du fylla i direkt på blanketten ska du istället använda Årsräkningen utan kopplad specifikation.

Om du ändå har problem kan det vara bra att dubbelkolla att du har senaste versionen av Adobe Reader på din dator.

Blanketterna fungerar både på Mac och PC.

Vid problem med blanketterna kan du kontakta informationsansvarig på nämnden

rebecca.hollander@haninge.se

Anmälan

Dessa blanketter kan användas av biståndshandläggare, socialsekreterare, kuratorer och andra som inte har rätt att ansöka om god man eller förvaltare.

Arvskifte

Om ett arvskifte av olika skäl inte kan genomföras inom sex månader från bouppteckningens förrättningsdatum ska en redogörelse för att hinder föreligger skickas in till överförmyndarnämnden med denna blankett.

Entledigande och byte

Blanketten begäran om byte kan göras av den enskilde själv eller dennes make/maka, sambo, barn eller föräldrar. Begäran om entledigande ska användas av ställföreträdaren.

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare

Denna länk är till för dig som vill anmäla intresse för att rekryteras som god man eller förvaltare. Den är inte avsedd för dig som vill ta uppdrag för en specifik person.

Åtagande

Dessa blanketter används av personer som vill ta uppdrag för en specifik person

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 maj 2019