Södertörns överförmyndarnämnd

Välkommen till Södertörns överförmyndarnämnd. Vi hoppas att du ska hitta det du letar efter. Längst ner på denna sida finns det länkar till våra rubriker. De kan du som använder smartphone eller surfplatta använda.

Vad gör överförmyndarnämnden?  

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Vår överförmyndarnämnd är en nämnd i kommunsamverkan sen den 1 januari 2011. Vi kallar oss därför Södertörns överförmyndarnämnd.

Sen den 1 januari 2019 ingår sex kommuner i nämnden. Vi sitter i Haninges kommunhus eftersom Haninge är värdkommun. Övriga kommuner som ingår är Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. 

Vår huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.    

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att vara eller att ha en god man eller förvaltare? Titta på vår film! Filmen finns med både svenskt och engelskt tal och text.

Film "Om god man på svenska" - med svensk textFilm "Om god man på engelska" - med engelsk text / Information about custodianship in English

Information on custodianship

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 december 2019