Förbättringar vattennätet, Centrala Handen

Haninge växer och vi fortsätter vårt arbete för att säkra vattenleveransen för dagens och framtida behov i Handen

2020-08-20 Fortsatta arbeten under sensommar och höst

Under sensommar och höst kommer grävarbeten pågå i gång- och cykelbanan utmed Söderbyleden.

Hänvisningsskyltar för omledning för gång- och cykeltrafik finns uppsatta.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som arbetet kan förorsaka.

imagepvurk.png

2020-04-09 Fortsatta arbeten för att säkra vattenleveranser

Under vecka 16 kommer arbetet fortsätta inne på ICA Maxis parkering.

För att minimera störningarna så mycket som möjligt kommer arbetet främst utföras nattetid: 22:00-09:30. Dagtid täcks gropen med körplåtar.

Arbetet ska vara klart till vecka 25, och vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som arbetet kan förorsaka.

Arbeten pågår också på tre ställen på gångvägen mellan Handen och Brandbergen, med begränsad framkomlighet som följd:

imagel617p.png

2019-12-13 Arbeten under februari

Under vecka 8 kommer viss verksamhet ske nattetid, 22.30-06.00, på Söderbyleden mellan Torfastleden och Myrmalmsringen.

imagea3vdx.png

Arbetena ska inte påverka framkomligheten på Söderbyleden utan i första hand berör det infarten för leveranser till Ica Maxi. Vi beklagar eventuella olägenheter som omkringboende kan uppleva vid dessa tillfällen.

Övriga platser där arbete pågår under februari är: Träffgatan och längst med riksväg 73, norrut från Vendelsövägen. Inga trafikavstängningar är planerade i anslutning till dessa arbeten

2019-12-13 Fortsatta trafikstörningar och nattarbeten

Arbetena på Söderbyleden, norr om infarten till Ica Maxi, fortsätter under de kommande veckorna. Det innebär att de tillfälliga trafiksignalerna står kvar till januari. Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

Under vecka 51 planeras även arbeten på Vendelsövägen. Vissa avstängningar kan förekomma nattetid, 20-05. Gångtrafikanter och cyklister kommer att kunna passera.

imagetkz6ez.png

2019-11-27 Trafikstörningar och avslutade arbeten

Mellan vecka 48-51 kommer trafiken på Söderbyleden, på en del av sträckan strax norr om infarten till Ica Maxi, att vara enfilig och regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Vi ber om ursäkt för de störningar som arbetet medför.

Arbetena på Anläggarvägen avslutas under vecka 48, och framkomligheten kommer då vara normal igen.
Vi tackar för ert tålamod.

2019-11-20 Arbeten i anslutning till Söderbyleden

Under slutet av 2019 fokuseras arbeten till delar av centrala Handen, främst i anslutning till Söderbyleden. Arbetena kan, i omgångar, komma att påverka framkomligheten.

Även kortare vattenavstängningar kan förekomma. Dessa aviseras i god tid till de berörda, via informationsblad i brevlåda alternativt i portgångar, samt via vår hemsida.

Avisering kan även ske via SMS.

Har du inte anmält dig till SMS-tjänsten så kan du göra det här på hemsidan: Anmäl dig här

Vi ber om överseende med att projektet kan komma att påverka framkomligheten för trafikanter i och med att delar av vägar behöver grävas upp.

2019-06-20 Handens industriområde

Arbeten för säkrare vattenleverans

Haninge växer och vi arbetar nu för att säkra vattenleveransen för dagens och framtida behov i Handen.

Under vecka 24-34 pågår arbeten i Handens industriområde utmed Anläggarvägen. Arbetena är planerade så att vattenleveransen till fastigheter utmed Anläggarvägen inte ska påverkas under byggtiden, kortare avbrott kan dock förekomma. Vi kommer att avisera i god tid till dem som berörs via informationsblad i brevlåda samt på vår hemsida.

Vi ber om överseende med att projektet påverkar framkomligheten för trafikanter i och med att delar av Anläggarvägen behöver grävas upp.

2018-04-05 Malmvägen 2-32, Vikingavägen 2-24 (jämna nummer)
Torsdag 5 april 19:00-23:00 stänger vi av vattnet till Malmvägen 2-32, Vikingavägen 2-24 (jämna nummer) samt bussgaraget.
Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kontorstid: Jan Pettersson,  08-606 49 84
Övrig tid: VA-jouren 08-741 28 97
E-post: vatten@haninge.se

2018-03-20 Nynäsvägen 58-74 (jämna nummer)
Tisdag 20 mars 12:00-16:00 stänger vi av vattnet till Nynäsvägen 58-74 (jämna nummer).
Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kontorstid: Leif Engström,  08-606 85 09
Övrig tid: VA-jouren 08-7412897
E-post: vatten@haninge.se

20180306
Viss störning i vattenleveransen
 
Tisdag 6 mars 08:00-20:00 stänger vi av vattnet till Brandbergens industriområde. Vattenleverans ordnas i ordinarie vattennät med vattentankar. Det innebär att vattnet kan bli missfärgat, innehålla luft och tryckfall kan förekomma. Vi rekommenderar därför att du tappar upp vatten i förväg.
Efter avslutat arbete kan vattnet vara fortsatt missfärgat, spola då kallvatten en stund så försvinner det.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kontorstid: Micke Björk, 070-6064184 eller Niklas Myhrberg 08-6067358
Övrig tid: VA-jouren 08-7412897
E-post: vatten@haninge.se

20171226
Arbeten för säkrare vattenleverans
Haninge växer och vi arbetar nu för att säkra vattenleveransen för dagens och framtida behov i centrala Handen. Fram till våren pågår arbeten längs med Parkvägen och fortsätter under sommaren vid Nynäsvägen och Dalarövägen. Dessutom kommer ett antal punktinsatser göras från Tuvvägen i söder till Garagevägen i norr. Arbetena beräknas vara klara till november 2018.

Arbetena kommer att innebära att vattnet stängs av vid flera tidpunkter på olika ställen i centrala Handen. De flesta avstängningar kommer att ske nattetid för att minimera påverkan hos invånarna i denna stadsdel. Vi kommer att avisera i god tid till dem som berörs via informationsblad i brevlåda alternativt portgångar samt vår hemsida.

Vi ber också om överseende med att projektet påverkar framkomligheten för trafikanter i och med att delar av vägar behöver grävas upp.

20171208
Haninge växer och vi arbetar nu för att säkra vattenleveransen för dagens och framtida behov.
Natten mellan 13 och 14 december kl 22:00 – 04:00 kommer det att bli kortare störningar i vattenleveransen. Det innebär att vattnet kan vara missfärgat, innehålla luft och tryckfall kan förekomma. Vi rekommenderar därför att ni tappar upp vatten i förväg.
Efter avslutat arbete kan vattnet vara fortsatt missfärgat, spola då kallvatten en stund så försvinner det.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:
Kontorstid, Jan Pettersson 08-606 49 84
Övrig tid, VA-jouren 08-741 28 97
vatten@haninge.se

 

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020