Haninge växer – nu utvecklar vi Haninge kulturhus!

Haninge kulturhus Foto: Michael Perlmutter

Kulturhuset i Haninge är en central och tillgänglig mötesplats för kommunens alla invånare och för de som besöker kommunen. För att kulturhuset ska fortsätta vara ett attraktivt nav i ett växande Haninge har kultur- och demokratinämnden gjort en förstudie av utbyggnad av Haninge kulturhus och utveckling av verksamheten i huset.

Både du som är Haningebo idag och du som flyttar hit i framtiden ska hitta något som intresserar dig i kulturhuset.

Nu är vår förstudie klar!

Vi är nu klara med vår förstudie och har tagit fram ett förslag på inriktning för Haninge kulturhus och bibliotek vid en utbyggnad.

Förstudien/utredning består av två delar:

  • Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge kulturhus.
  • Beslutsunderlag: Inriktning för Haninge kulturhus inför framtagande av lokalprogram.

För att ta fram ett förslag till hur Haninge kulturhus kan byggas ut så att det möter framtidens behov enligt uppdraget behövde vi kunskap om hur verksamheterna fungerar idag och vad som är önskvärt i framtiden.

Många har fått komma till tals i utredningen och vi tackar alla som har bidragit i arbetet att utveckla inriktning för kulturhusets och bibliotekets verksamheter.

Klicka på bilagorna så kan du läsa hela utredningen. Det finns också sammanfattningar som kortfattat beskriver arbetet.

Vad händer nu?

Utredningen har godkänts vid kultur- och demokratinämndens sammanträde den 19 maj 2020. Nästa steg är att ta fram ett lokalprogram där ytor och funktioner beskrivs i detalj. En kostnadskalkyl för förslaget till utbyggnad behöver också tas fram. Såväl lokalprogram som kostnadskalkylen ska därefter godkännas av kultur- och demokratinämnden.

Har du frågor om arbetet är du alltid välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter i högra hörnet!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 9 juni 2020