Natur- och kulturguidningar

Haninge har en fantastisk och omväxlande natur med höga natur- och kulturvärden. För att du ska få möjlighet att uppleva och lära dig mer om Haninges natur- och kulturmiljöer arrangerar kommunen guidningar för allmänheten.

Program Maj 2019

Forsla kärr med omgivningar

Söndag 19 maj 09:00

Alldeles söder om höghusen i Brandbergen ligger ett av Stockholms läns fåtaliga rikkärr. Förr användes kärrmarken här till myrslåtter för att få in vinterfoder (hö) till djuren. Ängsmarker och andra slåttermarker hör, tack vare slåttern, till de artrikaste naturtyper vi har.

Kom med på en guidad tur tillsammans med biolog Patrik Slimane som berättar om denna våtmark och det restaureringsarbete som görs.

Vandringen tar cirka 3 timmar. Ta med fika!

Samling på parkeringen vid Svartbäcksskolan, Tyrestavägen.

 

Fågelsång i Slätmossens naturpark

Onsdag 22 maj kl 18:00 – Biologiska mångfaldens dag

Vilka fåglar är det som sjunger bland träden och buskarna? Följ med på kvällspromenad med fågelskådaren Patrik Slimane. Han hjälper oss att känna igen de olika fåglarnas sång och läten. Promenaden passar även med barnvagn och rullstol.

Guidningen tar cirka 1,5 timme. Ta med fågelbok och kikare om du har. Vi provar fågelbingo.

Samling i Slätmossens naturpark, vid dammen med den stora informationstavlan, nära Vallavägen i Handen. Slätmossen ligger mellan Handen och Jordbro.

Den biologiska mångfaldens dag är en internationell dag för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Här finns mer information om Biologiska mångfaldens dag

 

Ätligt i naturen vid Rudans gård

Söndag 26 maj 11:00 

Häng med ut och titta, lukta och smaka på naturen. Biolog Lisa Lundin leder en vandring i vårgrönskan och berättar lite om vad som är ätligt av allt spännande som tittar upp.

Vi kikar in i blåbärsblommor med lupp och smakar sedan på en blomma. Kanske löktrav istället för vitlök nästa gång du lagar mat? Och hur skiljer man säkert på ramslök och den giftiga liljekonvaljen? Vi funderar på vad vi kan laga av kirskål och mycket mer.

Vi går cirka 2 km. Turen tar cirka 3 timmar. Ta med fika!

Samling vid Vita villan, Rudans gård i Rudans naturreservat, invid Handens pendeltågsstation.

Samarrangemang med Storstockholms naturguider. www.utinaturen.nu

 


 Så arbetar kommunen med naturvård

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse, och samtidigt möta behoven som människor har av att använda naturen.

Naturvården i Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: tiina.laantee@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 september 2017