Natur- och kulturguidningar

Haninge har en fantastisk och omväxlande natur med höga natur- och kulturvärden. För att du ska få möjlighet att uppleva och lära dig mer om Haninges natur- och kulturmiljöer arrangerar kommunen guidningar för allmänheten.

Arbetet med årets guideprogram pågår

Vi arrangerar många spännande turer. Genom åren har det varit fladdermusspaningar, guidning i mossornas förtrollade värld, svampturer med mera. När årets guideprogram är fastställt kommer det att publiceras här.

Alla guidningar, där inget annat anges, är gratis och kräver ingen föranmälan. Guidningarna genomförs oavsett väder och oavsett antal deltagare.


 Så arbetar kommunen med naturvård

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse, och samtidigt möta behoven som människor har av att använda naturen.

Naturvården i Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: tiina.laantee@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 september 2017