Ung livsstil i Haninge kommun

I enlighet med FN:s barnkonvention ska barn och unga ges möjlighet till inflytande och delaktighet vad gäller utbud och utveckling kultur och fritid.

Tre tjejer sitter på en mur. Foto: Mostphotos

Haninge kommun har sedan 1998 tillsammans med forskningsprojektet Ung livsstil undersökt ungas fritidsintressen; vad de gör och vad de vill göra på fritiden. Ung livsstil undersöker också hur unga mår och trivs med livet, hur och i vilken grad de motionerar och vad de vill att kommunen ska satsa på inom fritidsområdet.

Ung livsstil är en av Europas största av ungdomars livsstil och görs i samarbete med Stockholms universitet och forskaren Ulf Blomdahl. Undersökningen ger oss möjlighet att följa ungas behov och önskemål över tid och initiera satsningar för att öka ungas deltagande i kultur- och fritidsutbudet.

Om du vill läsa mer om och fördjupa dig i resultaten för Haninge kommun kan du ladda ner broschyren här.

Ladda ner Ung livsstil

Senast uppdaterad: 17 november 2020