Speakapp

Speakapp är appen för ungas inflytande i kommunen. Här kan du som ung söka jobb, skicka in förslag till politiker, skicka in en åsikt till ungdomsrådet, svara på en snabbfråga från kommunen eller kolla vad som händer i kommunen för unga. Appen laddar du enkelt och gratis ned på App store eller Google play genom att söka "Speakapp Haninge".

Appen har tagits fram genom projektet "Speakapp" som Haninge kommun, Haninge ungdomsråd, Rädda barnen och Rädda Barnens ungdomsförbund drev 2013-2016 och som finansierades av Arvsfonden. Syftet med projektet Speakapp var att minska avståndet mellan barn och unga och politiker och tjänstemän och öka barn och ungas deltagande i de lokala beslutsprocesserna. Idén till appen kommer från början från Haninges Ungdomsråd och är tänkt både som ett verktyg för att nå ut till ungdomarna i kommunen och ett påverkansverktyg för att ungdomarna ska kunna göra sin röst hörd.

Appen har fem olika funktioner:

Appen uppdaterades under 2018 och har nu nytt innehåll och ny grafisk design

  • Arbete- & studier. Där kan du hitta aktuell information från Arbetsförmedlingen i Haninge om lediga tjänster. Du kan även kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare på Navigatorcentrum och ställa frågor om dina studier och ditt yrkesliv.
  • Funktionen "E-förslag" ger dig som ung möjligheten att lägga ett förslag på något du vill ändra eller förbättra i Haninge. Sprider du sedan ditt förslag på sociala medier och det lyckas med att samla in mer än 25 "likes" (underskrifter), går förslaget upp till den politiska nämnd som frågan rör.
  • I appen finns det även en kalender där allt som händer i kommunen för ungdomar, ska listas. Hit kan till exempel fritidsgårdar, föreningar, klubbar och kulturhus skicka in sina evenemang så läggs de upp i appen.
  • Funktionen "Snabbfråga" låter politiker/tjänsteman att snabbt ställa en fråga till kommunens ungdomar. Svarsstatistiken syns sedan direkt i appen.
  • I den sista funktionen "Din åsikt är viktig" kan du som ung lämna en åsikt om något i kommunen. Din åsikt hamnar hos Haninge ungdomsråd som i många år har arbetat med att samla in vad Haninges unga tycker, för att sedan arbeta vidare med det inom kommunen.

Inspirationsfilm om Speakapp

Inom ramarna för projektet prövades även metoder för goda möten mellan barn och unga och förtroendevalda och kommunens medarbetare. Syftet var att inspirera till möten mellan beslutsfattare och barn och unga och att vid projektslut överlämna ett metodmaterial till kommunen. Temat på träffarna utgick antingen från en aktuell kommunal fråga eller från en fråga som uppkommit från barn och/eller ungdomar. Bland annat har det handlat om Brandbergens utvecklingsprogram, IT-stödet i skolorna, Jordbrogårdens framtid och Åbyparkens ombyggnation. Syftet med träffarna är att skapa dialog och arenor för reellt inflytande.

Senast uppdaterad: 11 november 2020