Drömcash

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Har du ett projekt eller ett arrangemang du vill genomföra? Ansök om drömcash! Drömcash är en satsning från Haninge kommun där unga i Haninge (13-25 år) kan söka stöd till nästan vilket projekt som helst.

För att få stöd:

  • Verksamheten ska vara drogfri.
  • Verksamhetens huvudsakliga målgrupp ska vara ungdomar 13-19 år.
  • Verksamheten genomförs enligt demokratiska principer.
  • Om verksamheten behöver ha någon form av tillstånd, söks detta av arrangören.
  • Verksamheten ska vara öppen för alla inom målgruppen alternativt för alla inom specificerad målgrupp.

Vilka får söka?

Ungdomar i Haninge kommun i åldern 13-25 år, inte föreningar, organisationer, skolor eller dylikt. Sökande under 18 år ska ha målsmans godkännande och underskrift och använder blanketten till höger.

Hur mycket stöd kan man få?

10 000 kronor som mest.

Stödperson

Kultur och fritid utser en stödperson till varje beviljad ansökan för att hjälpa till med nödvändiga kontakter för projektets genomförande.

Så söker du Drömcash

Du ansöker om Drömcash via hemsidan och vår e-tjänst eller så skriver du ut blanketten och skickar in till oss.

Ansöka om Drömcash (e-tjänst)

Beslut

Beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Redovisning

Projektet ska redovisas skriftligt till kultur och fritid, senast en månad efter avslutat projekt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 mars 2020