Bra att veta om Musikskolan

Foto: mostphotos

Prova på instrument gratis

Efter att man anmält sig till en kurs får man lov att prova ett instrument eller sjunga i kören en gång innan man bestämmer sig för om man vill fortsätta eller inte.

Närvaro/frånvaro

Målsman måste anmäla all frånvaro till läraren eller musikskolans expedition. Ämneskurserna planeras normalt för 28 speltillfällen per läsår och vi garanterar 26 tillfällen. Om en elev är sjuk eller på annat sätt missar sin lektion, räknas den ändå som ett lektionstillfälle och kan inte återfås.

Uppsägning av plats i musikskolan

För att fortsätta på Musikskolan behöver målsman inte göra en återanmälan. Däremot måste man meddela om man inte ska fortsätta. På sitt målsmanskonto på Studyalong i början av juni inför höstterminen och början av december inför vårterminen, säger man upp sin plats. För att säga upp sin plats under pågående termin, måste målsman själv kontakta läraren eller administratören för att säga upp platsen. Annars utgår faktura.

Undervisningslängd och framträdanden

Vanligtvis sker nybörjarundervisningen i grupp men kan sedan variera beroende på ålder och instrument. Musikskolan anordnar en rad olika konserter och andra uppspelningar under året för att ge alla elever tillfälle att medverka. Ensemble, kör, orkester och kammarmusik ingår som en viktig del i utbildningen, därför ser vi gärna att eleven är med vid dessa tillfällen samt vid de förberedande repetitionerna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 maj 2019