Avgifter och viktig information

Här hittar du viktig information, kostnader för instrumentuthyrning, terminsavgifter och andra kostnader för elever i Haninge kulturskola.

Foto: mostphotos

Avgifter

  • Terminskostnad är 1 000 kronor per barn, termin och instrument. Syskonrabatt 50 % av terminsavgiften. Elev från annan kommun betalar 2 000 kronor.
  • Enbart kör 250 kronor. Kören är kostnadsfri om man sjunger solo.
  • Enbart ensemble 600 kronor. Ensemblen är kostnadsfri om man spelar ett instrument.  
  • Instrumenthyra 200 kronor.
  • Brasslek 500 kronor.
  • Musikverkstad 500 kronor.
  • Funkisensemble 500 kronor.

Instrumentuthyrning

Kulturskolan hyr ut trä - och bleckblåsinstrument i 12 månader, men även längre i mån av tillgång. Mindre stråkinstrument kan hyras en längre tid. Vid första mötet med läraren får man veta vad för instrument man ska hyra och får den i handen redan då med en hyresförbindelse. 

Piano, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt, slagverk, synthesizer och dragspel kan inte hyras, utan måste finnas i hemmet. Men man kan få tips av läraren vid första mötet vad för intrument man kan köpa, om man inte redan har det hemma.

Man kan ångra sig

Du kan ångra ditt köp/din bokning fram till dagen innan kursen börjar. Meddela kulturskolan via e-post eller via brev.

Närvaro/frånvaro

Målsman måste anmäla all frånvaro till läraren eller musikskolans expedition. Ämneskurserna planeras normalt för 28 speltillfällen per läsår och vi garanterar 26 tillfällen. Om en elev är sjuk eller på annat sätt missar sin lektion, räknas den ändå som ett lektionstillfälle och kan inte återfås.

Återanmälan eller uppsägning av plats i musikskolan

För att fortsätta på Kulturskolan behöver målsman göra en återanmälan inför ny termin. På sitt målsmanskonto på Studyalong i början av juni inför höstterminen och början av december inför vårterminen, gör man en återanmälan. För att säga upp sin plats under pågående termin, måste målsman själv kontakta läraren eller administratören för att säga upp platsen. Annars utgår faktura.

Boende i annan kommun

Vi erbjuder i första hand plats för barn/ungdomar som är folkbokförda eller har en vårdnadshavare folkbokförd i Haninge kommun. Undantag kan medges mot dubbel terminsavgift i mån av ledig kursplats för de som inte är folkbokförda i Haninge kommun. Kontakta expeditionen för mer information.

Undervisningslängd och framträdanden

Vanligtvis sker nybörjarundervisningen i grupp men kan sedan variera beroende på ålder och instrument. Kulturskolan anordnar en rad olika konserter och andra uppspelningar under året för att ge alla elever tillfälle att medverka. Ensemble, kör, orkester och kammarmusik ingår som en viktig del i utbildningen, därför ser vi gärna att eleven är med vid dessa tillfällen samt vid de förberedande repetitionerna.

Kulturskolan följer alltid grundskolans lovdagar. 

Vår kurskatalog

Nu är vår kurskatalog öppen. Välkommen att boka vårens kurser.

 

 

Kontakt

Postadress
Haninge kulturskola
136 81 Haninge

Besöksadress
Norra Kronans Gata 429
Busshållplats Brandbergens centrum
kulturskolan@haninge.se

Expeditionen
Gonca Yazan
Administratör
Telefontider 
måndag - fredag kl 8-12
08-606 88 05

Uno Karlsson
Verksamhetschef
08-606 87 26
uno.karlsson@haninge.se

Anne Norman
Biträdande verksamhetschef
08-606 75 15
anne.norman@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 mars 2022