Alla årskurser - konsert och eget skapande med violinduo Duo Gelland och tonsättare Marsel Nischan

”Det är vår erfarenhet, och forskningen bekräftar den, att musik kan engagera och stimulera barn och möta dem i deras tankar, känslor och erfarenheter - även där orden tar slut.” – Duo Gelland.

En världsturnerande violinduo och en tonsättare med Haninge som hemvist bjuder in till konsert, samtal och eget skapande med elevens egna upplevelse i fokus. Aktiviteten ges klassvis utomhus, i klassrum eller i annan lokal på skolan under vecka 30-34. Programmet har en ramtid om ca. 2 h, men går att anpassa efter era möjligheter och behov.

Bokas via boka.kultur@haninge.se

kontakt

Helena Simonsson Ulfvebrand
Barnkultursamordnare
08-606 79 25

helena.ulfvebrand@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 maj 2021