Fira Haninges konstskatt hela sommaren!

Se dig omkring! Har du lagt märke att det finns konstverk på platser du passerar? Lysande lövansikten på Vikingaskolan, färgsprakande gångtunnlar i Handen och Parkdjur som hälsar välkommen i Åbyparken. I Haninge tar konsten plats i våra gemensamma rum där människor bor och verkar. Här skapar konsten nya mötesplatser, väcker leklust, kanske överraskar eller manar till eftertanke.

Haninge kommun har i 20 år satsat på konst i våra gemensamma rum genom att avsätta en procent av investeringsmedel vid ny- och tillbyggnader till offentlig konst. Sedan 1999 har vår gemensamma konstskatt växt till fler än 60 offentliga konstverk och utöver det en konstsamling med mindre verk (lös konst) i kommunens lokaler på närmare 1000 konstverk.

Vi uppmärksammar vårt 20-års jubileum med stort konstkalas, samlingsutställning, seminarium och massor av konst för alla!

Fira konsten med oss lördagen den 15 juni!
Välkommen på kalas och vernissage för samlingsutställning Skiftet med Haninge kommuns egen konstsamling i fokus.

Hur skapar vi en samling för framtiden?
Torsdag 12 september bjuder vi in till ett seminarium kring frågan om den offentliga konstens roll och betydelse för historieskrivning och formandet av framtidens offentliga platser för alla.

Här kommer du att kunna läsa om allt som händer!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 maj 2019