Fira Haninges konstskatt!

Se dig omkring! Har du lagt märke att det finns konstverk på platser du passerar? Lysande lövansikten på Vikingaskolan, färgsprakande gångtunnlar i Handen och Parkdjur som hälsar välkommen i Åbyparken. I Haninge tar konsten plats i våra gemensamma rum där människor bor och verkar. Här skapar konsten nya mötesplatser, väcker leklust, kanske överraskar eller manar till eftertanke.

Haninge kommun har i 20 år satsat på konst i våra gemensamma rum genom att avsätta en procent av investeringsmedel vid ny- och tillbyggnader till offentlig konst. Sedan 1999 har vår gemensamma konstskatt växt till fler än 60 offentliga konstverk och utöver det en konstsamling med mindre verk (lös konst) i kommunens lokaler på närmare 1000 konstverk.

Vi uppmärksammar vårt 20-års jubileum med utställningen Skiftet och seminariet Med framtiden i backspegeln och massor av konst för alla!

Faktaruta enprocentsregeln

  • 1937 Riksdagen beslutar att 1% av de statliga byggnadskostnaderna skulle avsättas för konstnärlig utsmyckning.
  • 1963 Procentsregeln införs i Stockholm stad och ett flertal andra kommuner i Sverige.
  • 1999 Haninge kommun börjar tillämpa Enprocentregeln.
  • 2014 30% av Sveriges kommuner följer enprocentregeln (KRO).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019