Fält – en performance vid tre tillfällen av Adèle Essle Zeiss

Foto: Adèle Essle Zeiss

I konsthallen balanserar tre kroppar liggande på reglar och kroppens olika delar vägs mot sin vikt i betong. Kroppens tyngd fördelas mellan kroppsdelarna men förs också genom reglar, tyngder och vajrar bort från kroppen och sprids runt om i rummet.

I det nya verket Fält experimenterar den nyutexaminerade konstnären Adèle Essle Zeiss med hur kroppen kan balansera i horisontellt läge. Hon undersöker om det skulle kunna vara möjligt att vänja kroppen vid andra sätt att fördela vikten än vi gör när vi håller oss upprätta.

Balansen är ett helautomatiskt system, inlärt, anpassat efter omgivningen och lagrat i kroppen. Det går inte att styra med vilja. Vikterna i verket måste justeras en i taget för att få hela kroppen i balans, höfterna mot en hel säck betong och huvudet mot en mindre påse. Det är omständligt då de enskilda delarnas tyngd hela tiden påverkar varandra.
Adèle Essle Zeiss tog examen från Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2018. Hon har arbetat som dansare och koreograf och tog examen från Kungliga Svenska Balettskolan 2002. Projektet Fält har utvecklats under ett residens på MDT.

7/2 kl. 15:00–16:00
8/2 kl. 17:00–18:00
9/2 kl. 14:00–15:00

Fri entré. Besökaren kan röra sig i fritt ut och in i installationen. Vid frågor kontakta kristyna.muller@haninge.se, 08 606 52 75

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2019