Nu börjar processen med att utveckla Haninge kulturhus – var med och påverka innehållet!

Foto: Haninge kommun

För att Haninge kulturhus ska utvecklas till en kreativ och angelägen mötesplats för många, vill vi veta vad du tycker. Svara på våra frågor om kulturhusets verksamhet idag och vad du vill se i framtiden.

Det tar cirka 3–5 minuter att svara på frågorna. Alla förslag kommer att ingå i en förstudie för utbyggnad av Haninge kulturhus. Alla svar behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att kunna identifieras.

Till enkäten

The survey in English

Kyselykaavakkeeseen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2019