Haninge växer – nu utvecklar vi Haninge kulturhus!

Haninge kulturhus Foto: Michael Perlmutter

Kulturhuset i Haninge är en central och tillgänglig mötesplats för kommunens alla invånare och för de som besöker kommunen. För att Kulturhuset ska fortsätta vara ett attraktivt nav i ett växande Haninge gör kultur- och demokratinämnden under våren 2019 en förstudie av utbyggnad av Haninge Kulturhus och utveckling av verksamheten i huset.

Både du som är Haningebo idag och du som flyttar hit i framtiden ska hitta något som intresserar dig i kulturhuset.

Vi vill veta vad du tycker!

För att få en bred kunskapsbas i vår förstudie är det viktigt att många i kommunen kommer till tals. Det gäller självklart dig som bor i Haninge men också dig som arbetar i kommunen; i kultur- och näringsliv och i organisationer och föreningsliv .

Förstudien pågår under våren 2019. Den ska beskriva verksamheten i kulturhuset, båda befintliga och planer på utveckling av nya. Därefter ska ett lokalprogram tas fram som beskriver ytor och funktioner i huset. Detta samlade material används som underlag när beslut sedan fattas om utbyggnad av kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 februari 2019