Skapande skola 2018/2019

Foto: senem yazan

Främja läsning via konsten? Närma er klimatfrågan via teater? Använd digitala verktyg för ljud och musikskapande? Granska normer i spel? Dansa er igenom mattelektionerna eller låt eleverna bli deckarförfattare, arkitekter, kompositörer eller cirkusartister för en dag? Kulturella och konstnärliga upplevelser kan vara en väg till såväl måluppfyllelse som integration och personlig utveckling för den enskilde eleven.

Haninge kommun har av Kulturrådet blivit tilldelade 1 190 000 miljoner kr för skapande skola varav 40 000 avser skapande förskola på skärgårdsförskolorna läsåret 2018/19.

I vår ansökan strävar huvudmannen efter att skapande skola insatserna ska öka tillgången till kultur hos eleverna och göra den mer jämlik. Vi vill försöka komma ifrån att insatserna blir "happenings" vid något enstaka tillfälle, och istället jobba för att insatsen ska planeras över längre tid och knytas till ett eller flera ämnen och att det är förankrat hos eleverna.

Skapande skola medel ska fördelas ut till alla skolor som i dialog med eleverna planerar utifrån sina önskemål och behov av Skapande skola-insats. Skapande skola ska öppna nya världar till att få uppleva och att själva skapa. Det kan vara inom teater, dans, konst, musik, film och litteratur.

Skapande skola-insatserna kan ENDAST ske i samarbete med någon av de angivna aktörerna.

Godkända aktörer inom skapande skola

Se godkända Skapande skola-aktörer

Viktiga datum

  • 28 augusti 2018 informationsmöte Skapande skola
  • 21 september 2018 sista datum för skola att inkomma med plan
  • 28 september 2018 skolan får återkoppling på plan
  • Senast 31 maj 2019 ska insats vara genomförd

Redovisning av skapande skola insats

Skolan ska redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka effekter och resultat har det gett och vilka aktörer har anlitats. Redovisningen görs i blanketten senast 8 juni 2018 och mejlas till Emma Wred:

emma.wred@haninge.se

Blankett för redovisning kommer inom kort.


Om Skapande Skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Läs mer på Kulturrådets sida om Skapande skola

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 5 mars 2019