Kultur i skolan

Haninges Kultur på lika villkor ska garantera att elever i kommunens kommunala grundskola och grundsärskola ska ta del av ett kulturarrangemang varje läsår dels genom att uppleva och ta del av kultur, dels genom att skapa och själv utöva kultur. Kultur på lika villkor ger alla barn och unga ett rikt och varierat kulturutbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande, ofta med en tematik som anknyter till skolans arbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 juni 2019