Kultur i skolan

HANINGES KULTUR PÅ LIKA VILLKOR ska garantera att elever i kommunens grundskola och grundsärskola ska ta del av ett kulturarrangemang varje läsår dels genom att uppleva och ta del av kultur, dels genom att skapa och själv utöva kultur.

En kulturupplevelse innebär att se film, teater-, musik- eller dansföreställning, litterära program, visning av utställning på konsthall, museum eller av kulturmiljö under ledning av en pedagog eller konstnär.

Att delta i skapande av kultur innebär att uttrycka sig i bild, dans, teater, film, skrivande eller samtal/analys under ledning av pedagog eller konstnär.

Genom att ta del av olika uttrycksformer och få möjlighet att utforska konstnärliga uttryckssätt utvecklar unga sitt eget skapande. I mötet med olika uttrycksformer får barn och unga kunskap och inblick i den värld de lever i och möjliggör förståelse för sina egna och andras förutsättningar och därigenom kraft att påverka och förändra. Kulturen ska finnas nära i barns vardag och vara en del av lärandet.

Inför varje nytt läsår finns det nya programmet på haninge.se/kulturiskolan

Programmet planeras och arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen. Kulturutbudet är kostnadsfritt för kommunala grund- och grundsärskolor i Haninge

Läsåret 18/19 kommer 7 årkurser att erbjudas en kulturupplevelse. Läsåret 19/20 ska alla elever i grundskolan och grundsärskolan erbjudas plats till en kulturupplevelse.

Förskoleklass

Kan bokas under läsåret 19/20.

Årskurs 2 – Musik

Kan bokas från VT 2019.

Årskurs 4 – Nycirkus

Kan bokas från VT 2019.

Årskurs 7 – Skolbio

Kan bokas från våren 2019.

Årskurs 8

Kan bokas under läsåret 19/20.

Grundsärskolan

Kan bokas under läsåret 19/20.

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 september 2018