Kultur på lika villkor

KULTUR PÅ LIKA VILLKOR ska garantera att elever i kommunens kommunala grundskola och grundsärskola ska ta del av ett kulturarrangemang varje läsår, genom att uppleva och själv utöva kultur. Här hittar du datum och föreställningstider som erbjuds för din årkurs.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 5 mars 2019