KOKO kommunkoreograf

KolKo ink Fotograf: Johan Nilsson

Danskollektivet Kolko Ink var Haninge kommuns KOKO - kommunkoreograf under 2016 och hade sitt säte - sitt residens - i Haninge kulturhus under året. Vi är mycket glada och stolta över detta samarbete som möjliggjorde för alla Haningebor till att skapa, delta och uppleva dans.

Dessa rum, dessa människor

Under 2016 hade vi KOKO, kommunkoreograf med Kolko ink i Haninge. Dansgruppen hade ett dansresidens i kommunen och genomförde under året flera föreställningar, workshops, läger och en utställning. Den största arbetet de genomförde var danskortfilmen "dessa rum dessa människor". En danskortfilm med medverkande Haningebor. Filmen visades i konsthallen och har under våren vistas som förfilm på Bio Cosmopolite.


Vad är ett dansresidens för Haninge kulturhus?

Kolko Ink undersöker en plats, utvecklar och skapar dans och rörelse, både deltagarbaserat och publikt. Dansresidenset samverkar med kulturhusets verksamheter som bibliotek och konsthall.

Residenset i Haninge kulturhus kommer präglas av delaktighet och mångfald där Kolko Ink skapar dialog med Haningebor genom rörelse. Barn och ungas rätt att få uppleva och utöva konst och kultur kommer residenset ha fokus på.

Se klipp från Rundgång - dansföreställning för de allra minsta

Vilka är Kolko Ink?

KolKo Ink är ett danskonstkollektiv som 2009 skapades som en öppen förening. Medlemmarna saknade då en plattform där pedagogik och konstnärskap förenas. Idag består föreningen av dansare, koreografer, pedagoger, projektledare och konstnärer från flera olika områden och produceras av Sara Johansson, Sofia Wikander, Sandra Fredriksson och Sara Nilsson.

Kolko Inks vision

Danskollektivets vision är att tillgängliggöra scenkonst där dansen, med sitt fysiska rörelseuttryck, står i centrum. Det kollektiva arbetssättet ger en mångkreativ process där nyfikenheten på målgruppen initierar samarbeten med referensgrupper. Strävan är att skapa aktuella, innovativa och målgruppsnära produktioner.


DIS, Dans i Stockholms stad och län

Detta är första delen av ett treårigt projekt där DIS tillsammans med Haninge kommun inleder arbetet med att forma en hållbar modell för dansresidens som är tillämpbar i alla kommuner. Förhoppningen är att skapandet och spridningen av modellen ska generera ökat intresse för och mer satsningar på dansresidens i Stockholms län. Under följande år kommer andra kommuner att delta i projektet och ny utlysning kommer att ske till koreografer/grupper.

Med hjälp av utvecklingsmedel från Kulturrådet vill DIS skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan koreografer och kommuner genom längre och välstrukturerade dansresidens. 

Läs mer om KolKo ink

Dans i Stockholms stad, Kulturrådet


Bild med dansare och rep. Fotograf: Johan Nilsson

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 september 2017