Torvalla simhall

Fotograf: Pixabay

Välkommen till Torvalla simhall. Här kan du bada, lära dig simma, gå på vattenträning med mera.

Trivselregler i Torvalla simhall

Din säkerhet i simhallen


Vattentemperaturer

  • Stora bassängen, minst 27 grader
  • Undervisningsbassängen, 31 grader
  • Äventyrsplasken, 32 grader

Torvalla sportcentrum samarbetar med daglig verksamhet

Torvalla servicegrupp arbetar som vaktmästare, i det ingår vaktmästaruppgifter på våra anläggningar. Gruppen är en viktig förutsättning för att medborgarna ska känna sig välkomna till Torvalla sportcentrum. Gruppen bidrar också med en positiv attityd och att vi har en bra arbetsmiljö.

Daglig verksamhet erbjuder arbetsuppgifter till personer som har funktionsnedsättningar. Målet med verksamheten är att ge personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller utbildar sig , en meningsfull sysselsättning.


Foto: Johan Björkström


Kvinnosim - för tjejer och kvinnor

Därför genomför vi Kvinnosim

Kultur och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att verka för en god folkhälsa genom att få fysiskt inaktiva personer att bli mer aktiva och nå nya målgrupper. Dessutom ska förvaltningen bidra till att öka simkunnigheten bland barn och unga i Haninge i samarbete med utbildningsförvaltningen.

Som ett led i detta genomför Kultur och fritidsförvaltningen så kallat kvinnosim två-tre tillfällen per år. Varje tillfälle är två timmar och vänder sig till tjejer och kvinnor över 16 år. En av dessa timmar överlåter Södertörns simsällskap då de annars skulle haft träning denna tid. Den andra timmen skulle annars varit tid för allmänheten. Kvinnosim är således inte en regelbundet återkommande tid per vecka utan en aktivitet vid två-tre tillfällen per år.

Förvaltningen ser kvinnosimmet som en folkhälso- och jämställdhetssatsning genom att sänka tröskeln för vissa personer att komma till simhallen.

Vid kvinnosimmet i Torvalla finns det simlärare närvarande som introducerar simundervisning. Denne berättar också om simskolorna i Haninge för att locka besökarna att anmäla sig, både för barn och vuxna.

Maria Backe
Områdeschef
Kultur och fritidsförvaltningen

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 november 2018