Ung livsstil i Haninge kommun

Tre tjejer sitter på en mur. Foto: Mostphotos

I enlighet med FN:s barnkonvention ska barn och unga ges möjlighet till inflytande och delaktighet vad gäller utbud och utveckling kultur och fritid.

Haninge kommun har sedan 1998 tillsammans med forskningsprojektet Ung livsstil undersökt ungas fritidsintressen; vad de gör och vad de vill göra på fritiden. Ung livsstil undersöker också hur unga mår och trivs med livet, hur och i vilken grad de motionerar och vad de vill att kommunen ska satsa på inom fritidsområdet.

Ung livsstil är en av Europas största av ungdomars livsstil och görs i samarbete med Stockholms universitet och forskaren Ulf Blomdahl. Undersökningen ger oss möjlighet att följa ungas behov och önskemål över tid och initiera satsningar för att öka ungas deltagande i kultur- och fritidsutbudet.

Om du vill läsa mer om och fördjupa dig i resultaten för Haninge kommun kan du ladda ner broschyren här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 8 maj 2019